Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Antimicrobial activities of phosphonium containing polynorbornenes

RSC Advances, cilt.6, sa.6, ss.86151-86157, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

Efficiency of the TK Culture System in the diagnosis of tuberculosis

Diagnostic Microbiology And Infectious Disease, cilt.10, sa.72, ss.350-357, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

Mannich base derivatives of 3-hydroxy-6-methyl-4H-pyran-4-one with antimicrobial activity

Turkish Journal of Chemistry, cilt.34, sa.3, ss.447-456, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Peptide Antibiotics Developed by Mimicking Natural Antimicrobial Peptides

Clinical Microbiology: Open Access, cilt.6, sa.4, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Doğal Türevlerine Benzetilerek Geliştirilen Antimikobakteriyel Etkili Peptit Antibiyotikler

Uluslararası Mikobakteri Sempozyumu, Mersin, Türkiye, 28 - 30 Kasım 2019, ss.53

Mycobacterium tuberculosis'in tanısında aptasensör Uygulamaları

20. Uluslararası Katılımılı Biyoteknoloji Kongresi, Ankara, Türkiye, 10 - 12 Ekim 2019, ss.70

Antimicrobial Peptides Against Bacterial Biofilms

ECOMB 2019, Trabzon, Türkiye, 19 - 21 Eylül 2019, ss.53

Synthesis and antituberculosis evalution of 1,2,4- triazole derivatives carrying thioacetic amide structure

4th ınternational meeting on pharmacy and pharmaceutical sciences, İstanbul, Türkiye, 18 - 21 Eylül 2014, ss.182

Development of some novel thioureas derived from 1,3,4- thiadiazoles and 1,2,4- triazoles as antitubercular agents

4th Inernational meeting on pharmacy and pharmaceutical sciences, İstanbul, Türkiye, 18 - 21 Eylül 2014, ss.74

Elektroforez Sırasında Protein Moleküllerinin İzlenmesini Sağlayan Yatay Elektroforez Sistemi

17. Ulusal Biiyoteknoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye, 23 - 26 Eylül 2012, ss.1-3

A Horizontal Electrophoresis Gel System Which Enables Visualization of Proteins During Electrophoresis

15th European Congress on Biotechnology, İstanbul, Türkiye, 23 - 26 Eylül 2012, ss.64-65

Revolutionizing Decontamination and Concenteration Methodfor the diagnosis of Tuberculosis

ASM 2012, California, Amerika Birleşik Devletleri, 16 - 19 Haziran 2012, ss.373

Polimeraz Zincirleme tepkimesi: PZT ne kadar özgül? Özgüllük nasıl arttırılır?

6. Ulusal Tnısal ve Moleküler Mikrobiyoloji Kongresi, Ankara, Türkiye, 15 - 19 Haziran 2010, ss.38-41

Diziye özgül Polimeraz Zincirleme Tepkimesi ile Mikobakteri Türlerinin Saptanması

5. Ulusal Moleküler ve Tanısal Mikrobiyoloji Kongresi, Ankara, Türkiye, 24 - 28 Haziran 2008, ss.45

Kitap & Kitap Bölümleri

Basis of Anti-ınfective theraphy against Leishmaniasis and future perspectives

Frontiers in anti-infective drug discovery, Atta-ur-Rahman, Editör, Bentham e books, London, ss.194-316, 2014