Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

  • 2011 - 2017 Doktora

    Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyomühendislik, Türkiye

  • 2007 - 2010 Yüksek Lisans

    Yeditepe Üniversitesi, Biyoteknoloji Enstitüsü, Biyoteknoloji, Türkiye

  • 2002 - 2007 Lisans

    Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Türkiye