Başarılar & Tanınırlık

Kongre ve Sempozyum Katılımı Faaliyetleri

 • 2010 6. Ulusal Tanısal ve Moleküler Mikrobiyoloji Kongresi

  Davetli Konuşmacı

  Ankara, Türkiye

Ödüller

 • Kasım 2019 En iyi 1. bildiri ödülü

  Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti

 • Nisan 2014 Poster birincilik ödülü

  11. Antimikrobik Kemoterapi Günleri

 • Eylül 2013 Poster ikincilik ödülü

  18. Ulusal Parazitoloji Kongresi

 • Kasım 2011 Poster 1.lik ödülü

  1. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi

 • Haziran 2008 Diziye Özgül Polimeraz Zincirleme tepkimesi ile Mikobakteri Türlerinin Saptanması Poster 3.lük ödülü

  5.Ulusal Moleküler Ve Tanısal Mikrobiyoloji Kongresi

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 45

h-indeksi (WOS): 4