Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Effect of eye trauma on mental health and quality of life in children and adolescents

INTERNATIONAL OPHTHALMOLOGY, cilt.37, sa.3, ss.539-544, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Modified use of team-based learning in an ophthalmology course for fifth-year medical students

ADVANCES IN PHYSIOLOGY EDUCATION, cilt.38, sa.1, ss.46-48, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Pattern of open eye injuries in northwest Turkey: a retrospective study

ULUSAL TRAVMA VE ACIL CERRAHI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF TRAUMA & EMERGENCY SURGERY, cilt.17, sa.4, ss.334-339, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

A new teamwork-based PBL problem design for electrical and electronic engineering education: a systems approach

INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING EDUCATION, cilt.45, sa.2, ss.110-120, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Assessment of depression in subjects with psoriasis vulgaris and lichen planus

JOURNAL OF THE EUROPEAN ACADEMY OF DERMATOLOGY AND VENEREOLOGY, cilt.16, sa.4, ss.347-352, 2002 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

The effects of 17 August Marmara earthquake on patient admittances to our dermatology department

JOURNAL OF THE EUROPEAN ACADEMY OF DERMATOLOGY AND VENEREOLOGY, cilt.16, sa.3, ss.249-252, 2002 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Tıp ve sağlık bilimleri eğitiminde mobil öğrenme

Türkiye Klinikleri Tıp Eğitimi, cilt.1, sa.3, ss.10-16, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Mezuniyet sonrası dönemde ölçme ve değerlendirmenin tasarımında devredilebilir mesleksel etkinliklerin önemi

Türkiye Klinikleri Tıp eğitimi , cilt.1, sa.2, ss.31-37, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Takım Çalışmasına Dayalı Öğrenme

Turkiye Klinikleri J Med Educ-Special Topics , cilt.3, sa.1, ss.33-40, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kocaeli il merkezinde bulunan hastanelerde çalışan hemşirelerin zoonotik hastalıklar hakkındaki bilgi düzeylerinin belirlenmesi

Türk hijyen ve deneysel biyoloji dergisi, cilt.4, sa.73, ss.365-378, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Koçluk nedir? Tıp eğitiminde uygulanabilir mi?

Toraks cerrahisi bülteni , cilt.9, sa.1, ss.1-5, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bilgi Yönetimi ve Değişim

Değişim Yönetiminde Kaynak İnsan Dergisi, sa.7, ss.3-4, 2001 (Hakemsiz Dergi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

TETdizin: Ortak Katılımlı Tıp Eğitimi Terimleri Dizini

Ulusal Tıp Eğitimi Sempozyumu 2019, Eskişehir, Türkiye, 10 - 12 Nisan 2019, cilt.1, sa.732514, ss.1-2

Takım Çalışmasına Dayalı Öğrenmede Kullanılan 360 Derece Değerlendirmede Sıralama Yöntemi Örneği

Ulusal Tıp Eğitimi Sempozyumu 2019, Eskişehir, Türkiye, 10 - 12 Nisan 2019, cilt.1, sa.311491, ss.1-2

Seçmeli Dersler Uygulanmasının Üçüncü Yılında Acıbadem Tıp Fakültesi Deneyimi

Ulusal Tıp Eğitimi Sempozyumu 2019, Eskişehir, Türkiye, 10 - 12 Nisan 2019, cilt.1, sa.867420, ss.1-2

Eğitimde Disiplinler Arası Uygulamalar: Sağlıkta İnovasyon Metodolojisi “Biyotasarım”

Ulusal Tıp Eğitimi Sempozyumu 2019, Eskişehir, Türkiye, 10 - 12 Nisan 2019, cilt.1, sa.981335, ss.1-2

Bir Aktif Eğitim Yöntemi Olan Takıma Dayalı Öğretim Sürecine Geçiş Serüveni

UTES 2019 Ulusal Tıp Eğitimi Sempozyumu, Eskişehir, Türkiye, 10 - 12 Nisan 2019, cilt.1, sa.412685, ss.1-2

Eğitici Gelişimi Eğitiminin Sürekliliğinin Sağlanması: Acıbadem Tıp Fakültesi Örneği

Ulusal Tıp Eğitimi Sempozyumu 2019, Eskişehir, Türkiye, 10 - 12 Nisan 2019, cilt.1, sa.144309, ss.1-2

Tıp Eğitimi Terimleri Sözlüğü

Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi 2018, İzmir, Türkiye, 9 - 12 Mayıs 2018, cilt.1, sa.587706, ss.1-2

Acil Tıp İntörlük Eğitiminde Portfolyo Uygulaması: Acıbadem Tıp Fakültesi

Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi 2018, İzmir, Türkiye, 9 - 12 Mayıs 2018, cilt.1, sa.443531, ss.1-2

Tıp Eğitiminde Eğitici Motivasyonu; Olgu Sunumu

Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi 2018, İzmir, Türkiye, 9 - 12 Mayıs 2018, cilt.1, sa.716857, ss.1-2

Takıma Dayalı Öğrenme Programına Multidisipliner Bir Örnek: Endokrin Sistem Fizyoloji ve Biyokimyası

Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi 2018, İzmir, Türkiye, 9 - 12 Mayıs 2018, cilt.1, sa.298210, ss.1-2

Tıp Eğitimi Terimleri Sözlüğü

X. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi UTEK’xx18, İzmir, Türkiye, 9 - 12 Mayıs 2018, ss.45

Device-guided paced breathing reduces blood pressure -ambulatory and office measurements

18th Scientific Meeting of the European-Society-of-Hypertension/22nd Scientific Meeting of the International-Society-of-Hypertension, Berlin, Almanya, 14 - 19 Haziran 2008, cilt.26 identifier

Kitap & Kitap Bölümleri

Tıp Eğitiminde Temel Kavramlar

Tıp Fakültesi Öğrencileri için Tıp Eğitimi, Prof. Dr. İrem Budakoğlu,Prof. Dr. Cengiz Yakıncı, Editör, Malatya Üniversitesi Yayınevi, Malatya, ss.87-90, 2018