Tıp Fakültesi Öğrencilerine İskelet Sistemi Anatomisi Eğitiminde Takım Çalışmasına Dayalı Öğrenme Yönteminin Uygulanması


İsmailoğlu P., Aktekın M., Keskinöz E. N., Ismaıloglu A. V., Şahiner A. M., Altıntaş L.

UTEK'20 XI Ulusal Tıp Eğitimi Çevirimiçi Kongresi, İstanbul, Türkiye, 12 - 14 Ekim 2020, ss.28-29, İstanbul, Turkey, 12 - 14 October 2020, vol.1, no.1, pp.147-148

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Volume: 1
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.147-148
  • Acibadem Mehmet Ali Aydinlar University Affiliated: Yes

Abstract

Giriş ve Amaç: Takım çalışmasına dayalı öğrenme (TDÖ) yöntemi öğrenci merkezli bir aktif öğrenme yöntemidir. Bu yöntemde öğrenim hedeflerine ulaşma sorumluluğu öğrencidedir. Acıbadem Üniversitesi tıp fakültesi 2. sınıfında kas iskelet sistemi komitesi içinde yer alan iskelet sistemi anatomisi eğitiminde TDÖ yöntemi uygulanmıştır. Bu çalışmanın amacı, uygulanan TDÖ yöntemi ile yürütülen anatomi eğitiminin etkinliğinin değerlendirilmesidir.

Yöntem: TDÖ için 88 öğrenci 8 takıma ayrıldı. Eğitim programı birbirini takip eden ve entegre dört ayrı TDÖ uygulaması olarak planlandı. Tanıtım dersinde yöntem ve her bölümün öğrenim hedefleri anlatıldı. Öğrencilerin değerlendirilmesi için her bölümde bireysel ve takım hazır bulunuşluk testleri uygulandı. Sonrasında laboratuvarda kadavra ve maket üzerinde pratik yapan her bir takım öğrencilerine sözlü sınav yapıldı. Son TDÖ uygulaması günü 74 öğrenci, eğitim süreci hakkında geri bildirimlerini içeren bir soru formunu cevapladı. Forma verilen cevaplar SPSS programında Pearson’ın korelasyon testi ile karşılaştırıldı. Öğretim üyelerinin uygulama hakkındaki görüşleri de sözel olarak alındı.

Bulgular: Öğrencilerin eğitim uygulaması hakkındaki olumlu görüşleri ile takım çalışmasının etkinliğine

yönelik görüşleri pozitif yönde anlamlı bir korelasyon ilişkisi göstermiştir (p<0.05).
Sonuç: TDÖ ile uygulanan eğitim süresince öğrencilerin ders öncesi hazırlıklı gelme zorunluluğu derse olan ilgilerini arttırmıştır. Takım arkadaşları olarak birlikte çalışılması öğrenmeyi olumlu yönde etkilemiştir. İskelet sistemi anatomisi eğitiminde TDÖ yönteminin uygulanmasının öğrencilere faydalı olacağını düşünmekteyiz.
Anahtar Kelimeler
iskelet sistemi anatomisi