Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezuniyet Öncesi Eğitim Programı Değerlendirme Stratejisi: Bir Uygulama Örneği


Uçal Y. , Şahiner A. M. , Altıntaş L.

11. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi, İstanbul, Turkey, 12 - 14 October 2020, pp.1

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1

Abstract

Giriş: Üniversitemiz Tıp Fakültesi’nde kuruluştan itibaren Program Değerlendirme çalışmaları yürütülmektedir. Program değerlendirmenin yeniden yapılandırılması amacıyla bir Program Değerlendirme Stratejik planı oluşturulmuştur. Üniversitemiz Tıp Fakültesi Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Programı Değerlendirme Stratejisi Tıp Eğitimi Programının gelişimini sürekli ve etkin olarak değerlendirecek ve destekleyecek yapının kurulması ve yürütülmesini hedeflemektedir. Bu plana bağlı kalınarak yapılan çalışmalar sonucunda, geliştirilerek uygulamaya konan yeni süreç, mezuniyet öncesi tıp fakültesi eğitim programının değerlendirilmesinde etkin olarak kullanılmakta ve sürekli geliştirilmektedir. Uygulanan program değerlendirme stratejisinin sürekli yenilenen ve gelişen bir tıp eğitimi programını destekleyecek nitelikte olması öncelikli hedeftir. Program Değerlendirme Stratejisi gelişmesini sürdürmüş ve 2019-2020 Eğitim Öğretim yılından itibaren son hali ile uygulanmaktadır. Mezuniyet öncesi tıp fakültesi eğitim programında kullanılan stratejik plan, temel olarak dünyada yaygın olarak kullanılan iki modeli baz almaktadır. Bu modellerden Stufflebeam’in geliştirmiş olduğu bağlam (context), girdi (input), süreç (process) ve ürün (product) (CIPP) modeli ve Kirkpatrick’in geliştirmiş olduğu reaksiyon, öğrenme, transfer ve sonuçlar (etki) modelidir.

Amaç: Bu çalışma, Tıp Fakültesi mezuniyet öncesi eğitim programı değerlendirme stratejisinin bir uygulama örneği olarak tanıtılması amaçlanmaktadır.

Yöntem: Uygulanmakta olan, mezuniyet öncesi tıp eğitimi program değerlendirme modelinde; temel olarak program yapısı, süreçleri ve çıktıları temel alınarak değerlendirme yapılmaktadır. Kullanılan veri kaynakları belirlenmiş ve programın değerlendirme süreci iş akış şemaları oluşturulmuştur. Buna göre, eğitim süreci içerisinde kurullardan ve stajlardan, öğretim üyesi ve öğrenci geri bildirimlerini,  öğrencilerin başarı düzeyleri ve performanslarına yönelik verileri ve eğitim ile ilgili kurulların değerlendirmelerini ve süreç içerisinde gözlemlenen her türlü değişim ve gelişimi içeren raporlar düzenli olarak ve tarif edilen standartlara bağlı kalınarak raporlanmaktadır. Süreç, Program Değerlendirme Komisyonu’nun gözetiminde eğitim program yöneticileri tarafından yürütülmektedir.
Paydaş katılımı ile yürütülen eğitim değerlendirme toplantıları ve etkin ve şeffaf raporlama uygulanmakta olan sistemin temelini oluşturmaktadır.

Sonuç: Mezuniyet öncesi tıp eğitiminin tüm bileşenleri ve çıktıları, program değerlendirme süreci iş akışına bağlı kalınarak aktif olarak takip edilmektedir. Fakültemiz eğitim programının değerlendirilmesi süreci, sürekli değerlendirilmesi ve geliştirilmesi gereken bir süreçtir. Özellikle kurumun ihtiyaçları ve öncelikleri doğrultusunda geliştirilerek kuruma özel olarak yapılandırılan ve sürekli gelişimi hedefleyen ve destekleyen program değerlendirme süreçlerinin kurum tarafından kabul edilerek desteklenme düzeyinin daha yüksek olduğu gözlemlenmektedir.