Başarılar & Tanınırlık

Kongre ve Sempozyum Katılımı Faaliyetleri

 • 2018 Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi İzmir 2018

  Oturum Başkanı

  İzmir, Türkiye

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 222

h-indeksi (WOS): 8

Davetli Konuşmalar

 • Mart 2017 Ulusal Tıp Eğitimi Sempozyumu 2017 / Klinik Eğitimde Performansın Değerlendirilmesi-Fakülte Örnekleri

  Seminer

  TEGED Tıp Eğitimini Geliştirme Derneği, Türkiye

 • Mayıs 2014 Kalabalık Gruplar ile Tıp Eğitimi Nasıl Gerçekleştirilebilir: Deneyimler (Takım Çalışmasına Dayalı Öğrenme Örneği)

  Seminer

  VIII. Tıp Eğitimi Kongresi / TEGED Tıp Eğitimini Geliştirme Derneği, Türkiye