Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Cutaneous Side Effects of Single Versus Combined BRAF Inhibitors: A Comment to Erfan et al. Reply

ACTA DERMATO-VENEREOLOGICA, cilt.97, ss.1267-1268, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Reply to the comments by Anforth and Fernandez-Penas

Acta Dermato-Venereologica, cilt.97, ss.1267-1268, 2017 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier

Lichen nitidus presenting with trachyonychia

INDIAN JOURNAL OF DERMATOLOGY VENEREOLOGY & LEPROLOGY, cilt.83, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Acitretin-induced spiny follicular hyperkeratosis

CUTANEOUS AND OCULAR TOXICOLOGY, cilt.35, ss.165-167, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Symmetrical drug-related intertriginous and flexural exanthema due to codeine

INDIAN JOURNAL OF DERMATOLOGY VENEREOLOGY & LEPROLOGY, cilt.81, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Leukocytoclastic vasculitis due to duloxetine

EUROPEAN JOURNAL OF DERMATOLOGY, cilt.25, ss.194-195, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Serum YKL-40: a potential biomarker for psoriasis or endothelial dysfunction in psoriasis?

MOLECULAR AND CELLULAR BIOCHEMISTRY, cilt.400, ss.207-212, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Reduced serum brain-derived neurotrophic factor in patients with first onset vitiligo.

Neuropsychiatric disease and treatment, cilt.10, ss.2361-7, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Atherosclerosis, some serum inflammatory markers in psoriasis

GIORNALE ITALIANO DI DERMATOLOGIA E VENEREOLOGIA, cilt.149, ss.167-175, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Association of colon adenomas and skin tags: coincidence or coexistence?

European review for medical and pharmacological sciences, cilt.18, ss.1073-7, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Generalized papular and sclerodermoid eruption: Scleromyxedema

INDIAN JOURNAL OF DERMATOLOGY VENEREOLOGY & LEPROLOGY, cilt.76, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

The elastic tissue changes in granuloma annulare: A study of thirty cases

VIRCHOWS ARCHIV, cilt.451, ss.159-160, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

DERMATOLOGICAL ASPECT OF LABIAL FUSION: A PROSPECTIVE STUDY

Namık Kemal Tıp Dergisi, cilt.7, ss.196-200, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Alopesi Areatalı hastaların hematolojik parametrelerinin normal populasyon ile karşılaştırılması

e-Genel Tıp Dergisi (elektronik), cilt.26, ss.41-45, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Allergic Contact Dermatitis Due To Henna Tattoo Four Cases with One Different Patch Test Result

Journal of the Turkish Academy of Dermatology, cilt.9, ss.1-3, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Helicobacter Pylori Pozitif Alopesi Areata ve Vitiligo Hastalarında Cag A İlişkisi

Abant Medical Journal, cilt.4, ss.366-370, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Patch testing for allergic contact dermatitis: Three years retrospective results in Tekirdag

TURKDERM-ARCHIVES OF THE TURKISH DERMATOLOGY AND VENEROLOGY, cilt.49, ss.129-133, 2015 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

The Psychiatric Aspects of Alopecia Areata

Journal of Clinical Medicine Research Updates, ss.21-23, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Effect of left ventricular diastolic function of psoriasis

Gaziantep Med J, cilt.20, ss.261-265, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Saç Dökülmesi Nedenlerinden Telogen Effluvium: İki Olgu İle Tartışalım

10. Klinik Nöroimmunoloji Sempozyumu, Kıbrıs (Kktc), 1 - 05 April 2018, ss.74-75

Cilt bakımı nasıl yaparım

1. Aile Hekimliği Dermatoloji Okulu, Türkiye, 14 October 2017

PCR-restriction enzyme analysis (PCR-REA) of ITS1-5.8S-ITS2 region for the molecular characterization of dermatophytes, P1458

27th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, ECCMID 2017, VİYANA, Avusturya, 22 - 25 April 2017, ss.182

Rinofimanın radyofrekans elektrocerrahi ile tedavisi

9.dermatoloji bahar sempozyumu, Türkiye, 12 - 15 April 2017

Rekürren Aftöz Stomatit Tanılı Hastalarda Nötrofil/Lenfosit Oranı Bir Akut Faz Reaktanı Olarak Kullanılabilir mi?

İstanbul Tıp Fakültesi Geleneksel İç Hastalıkları Günleri İnteraktif Güncelleştirme 2017, Türkiye, 16 - 19 March 2017

Nadir görülen bir birliktelik Liken nitidus ve yirmi tırnak distrofisi

XXII. Prof. Dr. A. Lutfi Tat Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 18 - 22 November 2015

Psöriazisin sol ventrikül diyastolik fonksiyonlarına etkisi

Türk Kardiyoloji Kongresi Ulusal, Antalya, Türkiye, 23 - 26 October 2015

A patient with Netherton syndrome

12th European Association of Dermatovenerology(EADV) Spring Symposium, 5 - 08 March 2015

Cutaneous side effects of selective BRAF inhibitor therapy

12th EADV (European Academy of Dermatology and Venerology) Spring Symposium, Valencia, İspanya, 5 - 08 March 2015, ss.123-124

Symmetrical drug related intertriginous and flexural exanthema due to codein

12th European Association of Dermatovenerology(EADV) Spring Symposium, 5 - 08 March 2015

Pompholyx and eczematous skin reaction after high dose intravenous immunoglobulin infusion

12th European Association of Dermatovenerology(EADV) Spring Symposium, 5 - 08 March 2015

Dermatological aspect of labial fusion a prospective study

12th EADV (European Academy of Dermatology and Venerology) Spring Symposium, 5 - 08 March 2015

Kimyasallar ile ilişkili mesleki dermatozlar

Tekirdağ Tabipler Odası İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği İşyeri Hekimleri Kursu, Tekirdağ, Türkiye, 1 - 02 March 2014

Decreased ovarian reserve in female Sprague-Dawley rats induced by isotretinoin exposure

29th Annual Meeting of the European-Society-of-Human-Reproduction-and-Embryology (ESHRE), London, Kanada, 7 - 10 July 2013, cilt.28, ss.336

Kitap & Kitap Bölümleri

Dermoskopi Atlası

Mukoza Lezyonları, Fezal Özdemir, Editör, Dünya Yayınları, İstanbul, ss.351-372, 2017 Creative Commons License

Reflectance Confocal Microscopy of Cutaneous Tumors

Vascular patterns in nonmelanocytic tumors, Salvador González, Editör, CRC Press Taylor Francis Group, ss.324-338, 2017

Dermatolojide Tedavi

Bowen Hastalığı, Yalçın Tüzün,Server Serdaroğlu,Cengizhan Erdem,Metin Özpoyraz,Meltem Önder,Serap Öztürkcan, Editör, Nobel Yayın Dağıtım, İstanbul, ss.137-140, 2010 Creative Commons License