Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Patient's perspective: an important issue not to be overlooked in assessing acne severity

EUROPEAN JOURNAL OF DERMATOLOGY, cilt.18, sa.2, ss.181-184, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Measles vaccination coverage and reasons for non-vaccination

PUBLIC HEALTH, cilt.122, sa.2, ss.192-194, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hastaların Aydınlatılmış Onamla İlgili Görüşlerinin Saptanmasına Yönelik Bir Araştırma

Adli Bilimler Dergisi, cilt.19, sa.3, ss.7-14, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yeni ve yeniden çıkan enfeksiyonlar

Hekim Sözü, sa.3, ss.32-34, 2019 (Hakemsiz Dergi)

Hastaların Cerrahi Sonrası Uygulanan Ağrı Tedavisinden Memnuniyet Düzeyinin Belirlenmesi

Anadolu Hemşirelik Dergisi, cilt.19, sa.2, ss.86-90, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Cerrahi Sonrası Ağrı İnsidansı ve Analjezik Kullanım Miktarının Belirlenmesi

ACU Sağlık Bilimleri Dergisi, sa.2, ss.85-91, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Vardiyalı çalışan hemşirelerde diyabet riskinin belirlenmesi

Hemşirelik Forumu Dergisi, cilt.7, sa.1, ss.55-63, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Samsun E tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu ndaki hükümlü tutuklularda diyabet riskinin belirlenmesi

Hemşirelik Forumu Dergisi, cilt.7, sa.1, ss.33-38, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Cambridge Consortium of Bioethics Education Turkey Working Group

Türkiye Biyoetik Dergisi, cilt.1, sa.4, ss.184-187, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hastanede takipli gebelerin yenidoğan bakımı ile ilgili bilgi düzeyleri ve etkileyen faktörler

Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi/Journal Of Adnan Menderes University Medical Faculty, cilt.15, sa.3, ss.99-104, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Tanı ve tarama test sonuçlarının klinik karar verme sürecinde kullanılması

Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.5, sa.2, ss.91-95, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sakarya İl inde son 2 yıl içinde gerçekleşen intihar girişimi vakalarının değerlendirilmesi

Turkish Journal of Public Health, cilt.10, sa.3, ss.907-912, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sakarya İli nde bazı ilköğretim okulu öğrencilerinin süt tüketimi alışkanlıkları

Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi, cilt.21, sa.3, ss.94-101, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Maternal Psychological Problems Associated with Neonatal Intensive Care Admission

International Journal of Pediatrics, cilt.2009, ss.1-7, 2009 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

The relationship of placental histology to pregnancy and neonatal characteristics in preterm ınfants

Journal of the Turkish-German Gynecol Association, cilt.9, sa.1, ss.1-7, 2008 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Ümraniye Kazım Karabekir mahallesinde ateş konusunda bilgi tutum ve inanişlar

TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni, cilt.6, sa.1, ss.69-76, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Awareness and willingness to use emergency contraception among women attending to primary health care center

Turkish Journal of Public Health, cilt.4, sa.2, ss.69-76, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

TÜİK VERİLERİNE GÖRE TÜRKİYE’DE 2002-2017 YILLARI ARASINDA GERÇEKLEŞEN İNTİHAR OLGULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

3. Uluslararası - 21. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi Geleceği Birlikte Kurmak: Halk Sağlığında Çok Sektörlü Yaklaşım, Antalya, Türkiye, 26 - 30 Kasım 2019, ss.1-2

Gérer la mort et être médecin: Expériences des médecins avec les patients en fin de leur vie en Turquie

8eme Congrès de l'Association française de Sociologie, Aix-En-Provence, Fransa, 27 - 30 Ağustos 2019

Hastaların Aydınlatılmış Onamla İlgili Görüşlerinin Saptanmasına Yönelik Bir Araştırma

V. Ulusal Tıp Hukuku ve Tıbbi Bilirkişilik Kongresi. Bildiri Özetleri (poster), Türkiye, 5 - 07 Ekim 2018

THE EFFECTS OF MULTIPLE CHEMOTHERAPEUTIC AGENTS PLUS HYPERTHERMIC INTRAPERITONEAL CHEMOPERFUSION ON COLONIC ANASTOMOSIS: AN EXPERIMENTAL STUDY IN A RAT MODEL.

Annual Meeting of the American-Society-of-Colon-and-Rectal-Surgeons, Massachusetts, Amerika Birleşik Devletleri, 30 Mayıs - 03 Haziran 2015, cilt.58 identifier

Cambridge Bioethics Education Turkey Working Group

Second International Conference on Education in Ethics, Ankara, Türkiye, 21 - 23 Mayıs 2014, ss.1 Creative Commons License

Cambridge Bioethics Education Turkey Working Group

Second International Conference on Education in Ethics, Ankara, Türkiye, 21 - 23 Mayıs 2014, ss.77-78

Aile Hekimlerinde Sosyal Destek Algısı ve Olası Depresyon Sıklığı

16. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Türkiye, 27 - 31 Ekim 2013

Sakarya ilinde bebek ölümleri Kesitsel bir çalışma

14. Ulusal halk Sağlığı Kongresi, Türkiye, 4 - 08 Ekim 2011

Zonguldak ili 2008 yılı perinatal ve bebek ölümlerinin değerlendirilmesi

Zonguldak ili 2008 yılı perinatal ve bebek ölümlerinin değerlendirilmesi, Türkiye, 7 - 09 Ekim 2009

Üniversite öğrencilerinde sevgili şiddeti

I. Ulusal Adolesan Sağlığı Kongresi, Türkiye, 28 Kasım - 01 Aralık 2006

Attitudes and experiences of Mesigyna users at family planning services of Ümraniye

9th Congress of the European Society of Contraception İstanbul, Turkey 3-6 May 2006, 3 - 06 Mayıs 2006

İstanbul da bir ilçe emniyet müdürlüğü nde görevli polislerde iş doyumu

9. Ulusal Halk Sağlığı Günleri, Türkiye, 28 Eylül - 01 Ekim 2005

Kitap & Kitap Bölümleri

Türkiye Sağlık Raporu 2020

Hipokrat Yayınevi, Ankara, 2020

Türkiye Sağlık Raporu 2020

Hipokrat yayınevi, Ankara, 2020

Kronik Hastalıklar Risk Faktörleri:Hipertansiyon

TÜRKIYE SAĞLIK RAPORU 2020, Prof. Dr. Sarp Üner,Prof. Dr. Pınar Okyay, Editör, Hipokrat, Ankara, ss.765-769, 2020

Kronik Hastalıklar Risk Faktörleri-Dislipidemi

Türkiye Sağlık Raporu 2020, Prof. Dr. Sarp Üner,Prof. Dr. Pınar Okyay, Editör, Hipokrat, Ankara, ss.769-773, 2020

COVID-19 Pandemisinde Çalışan Sağlığı

Halk Sağlığı ve COVID-19 - 2020, Ayşe Emel Önal, Editör, Türkiye Klinikleri Yayınevi, Ankara, ss.1-168, 2020 Creative Commons License