Ağrı Ve Erzurum İllerinde Hastanede Çalışan Hekim Ve Hemşirelerde Çocuk İstismarı Ve İhmali Konusunda Farkındalık Ve Bilgi Düzeylerinin Araştırılması,


PAKİŞ I., Demir F., BEKTAŞ G. , Altın U.

I. International Congress on Child Protection, Turkey, 23 - 25 October 2014

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Country: Turkey