Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hemodiyaliz Hastalarına Bakım Verenlerde Bakıcı Stres Modelinin Test Edilmesi

STUDIES IN PSYCHOLOGY-PSIKOLOJI CALISMALARI DERGISI, cilt.39, ss.401-427, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License

Sağlık Bilimlerine Psikolojinin Büyük Katkı Yapacağı Bir Alan: Sağlık Psikolojisi

Acıbadem Sağlık Bilimleri Dergisi, no.4, ss.563-566, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

HEMODİYALİZ HASTALARINA İNFORMAL VE FORMAL BAKIM VERENLER: BAKIM VERME SÜRECİ İLE İLGİLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN KARŞILAŞTIRMALI BİR ÇALIŞMA

ULUSLARARASI HAKEMLİ PSİKİYATRİ VE PSİKOLOJİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, ss.1-20, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Verilen Sosyal Destek Ölçeği’nin Psikometrik Özellikleri

Psikoloji Çalışmaları-Studies in Psychology, cilt.32, ss.71-84, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Social Support Reciprocity In Terms Of Psychosocial Variables In Care Taking And Care Giving Processes Of Spinal Cord Injury Patients And Their Care Givers

6th World conference on Psychology Counseling and Guidance, Antalya, Türkiye, 14 - 16 Mayıs 2015, cilt.205, ss.564-568

Perceived Maternal Acceptance-Rejection, Family Functioning and Child Rearing Among Fathers in Three Generations

16th European Conference on Developmental Psychology, Lausanne, İsviçre, 3 - 07 Eylül 2013, ss.75-80

Relations Between Marital Adjustment, Life Satisfaction and Coping with Stress: Stage of Family Life Cycle

16th European Conference on Developmental Psychology, Lausanne, İsviçre, 3 - 07 Eylül 2013, ss.85-89

Verilen Sosyal Destek Ölçeği Geçerlik-Güvenirlik Çalışması

17. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye, 25 - 28 Nisan 2012, ss.128-129