HEMODİYALİZ HASTALARINA İNFORMAL VE FORMAL BAKIM VERENLER: BAKIM VERME SÜRECİ İLE İLGİLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN KARŞILAŞTIRMALI BİR ÇALIŞMA


AKTAŞ A., BERK H. Ö.

nternational Journal Of Psychiatry and psychological Researches, vol.12, pp.1-20, 2018 (Peer-Reviewed Journal)