Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Plasmapheresis treatment in COVID-19-related autoimmune meningoencephalitis: Case series.

Brain, behavior, and immunity, cilt.87, ss.155-158, 2020 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Adverse Cardiac Events Related to Hydroxychloroquine Prophylaxis and Treatment of COVID-19

Infectious Disease&Clinical Microbiology, sa.2, ss.24-26, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Persistent Inflammation, Immunosuppression and Catabolism Syndrome

TURKISH JOURNAL OF INTENSIVE CARE-TURK YOGUN BAKIM DERGISI, cilt.18, sa.1, ss.1-5, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Yoğun bakıma alınan onkolojik hastalarda artmış strong ion gap ile mortalite ilişkisi

20. Ulusal Yoğun Bakım E-Kongresi Uluslararası katılımlı, Antalya, Türkiye, 10 - 15 Kasım 2020, ss.110 Creative Commons License

Diabetik Ketoasidoz Tedavi Algoritmasının Bir Komplikasyonu: İyatrojenik Hiperkloremik Asidoz

26. Göğüs Kalp Damar Anestezisi ve Yoğun Bakım Derneği Ulusal Kongresi, İstanbul, Türkiye, 17 - 18 Eylül 2020, ss.40 Creative Commons License

Respiratory support for lung cancer patients with acute respiratory failure

40th International Symposium on Intensive Care & Emergency Medicine, Brussels, Belçika, 24 - 27 Mart 2020, cilt.24, ss.48 Creative Commons License

Delta-pH unmeasured anion: a predictor for starting continuous renal replacement therapy in acute kidney injury

40th International Symposium on Intensive Care & Emergency Medicine, Brussels, Belçika, 24 - 27 Mart 2020, cilt.24, ss.102 Creative Commons License