Nadir Bir Solunum Yetmezliği Sebebi: Miksödem


Doğan L., Sarıkaya Z. T.

VIII.Abant Anestezi E-Sempozyumu, Bolu, Turkey, 29 May 2021, pp.74

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Bolu
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.74
  • Acibadem Mehmet Ali Aydinlar University Affiliated: No

Abstract

GİRİŞ: Miksödem koması uzun süreli tedavi edilmemiş hipotiroidinin hayatı tehdit eden klinik bir komplikasyonudur. Erken tanı, tiroid hormon tedavisinin hızla başlanması ve yeterli destek tedavilerin yapılması prognozun iyi olması açısından önem arz etmektedir (1). Bu olgu nedeniyle, seyrek görülen fakat prognozu kötü olan miksödem komasının teşhis ve tedavisindeki önemli hususlar gözden geçirilmiştir. OLGU: 76 yaşında kadın hasta solunum sıkıntısı ve şuur bulanıklığı ile hastanemiz aciline getirildi. Hikayesinde geçirilmiş MI, kronik AF ve SVO hikayesi olan ve son 6 ay içinde giderek artan ödem şikayetleri olduğu öğrenildi. Ciddi asidozu ve elektrolit bozukluğu olan hasta yoğun bakıma alındı. Gelişinde GKS:9, IR: +1+1, anazarka tarzı ödemi olan hasta orotrakeal entube edildi ve mekanik ventilasyon desteği başlandı. Anürik olması üzerine CRRT başlandı. Torakal görüntülemede masif plevral efüzyonu saptanan hastaya plöroken takıldı. Ekokardiyografide LVEF%60 ve perikardiyal efüzyon saptandı. Tiroid fonksiyon testleri bakılan hastada derin hipotiroidi saptandı. Endokrinoloji tarafından tedavisi düzenlenen hastanın 3. gün genel durumu daha iyi, bilinci açıldı ve kendi idrar çıkışları yeterli olan hastanın CRRT stoplandı. Sonraki günlerde ventilatörden ayırma denendi, fakat kas güçsüzlüğü nedeniyle perkütan trakeostomi açıldı. Takip edilen tiroid fonksiyon testlerinde kademeli artış saptanan hasta yoğun bakım yatışının 31. gününde servişe çıkışı planlandı. TARTIŞMA/SONUÇ: Miksödem koması endokrin aciller arasında mortalitesi en yüksek olanlardandır (1). Tiroid fonksiyonlarında ciddi azalma ile birlikte mental durum değişiklikleri, hipotermi, hipotansiyon, bradikardi ve hiperventilasyon ile karakterize ciddi bir tablodur (1). Yaşlı hastalarda atipik prezentasyonlar rastlandığından tanı atlanabilmektedir. Dekompanse hastalarda yoğun tedaviye rağmen %80'e yaklaşan mortalite oranına sahiptir (2). Kesin tanı serum serbest T4 düzeyinin düşük ve TSH değerinin yüksek olması ile konulabilir. Tedavide yüksek doz tiroid hormonları ve semptomatik tedavi yer almaktadır(3). Miksödem tıbbi acil bir durumdur, yaşlı hastalarda atipik seyredebileceği unutulmamalı ve şüpheli olgularda tiroid fonksiyon testleri bakılmalıdır. Kaynaklar: 1. Robert E. Rak el, Edward T. Bo pe, Conn' s Current Therapy; by Elsevier Inc/692, 2004 2. Lee Goldman, Bennis Ausiello, William P. Arend: Cecil Textbook of Medicine 22nd edition;1404, 2004 3. Hylander B, Rosengvist U: Treatment of myxedema coma-factors associated with fatal outcome. Acta Endocrinol (Copenh) 108:65, 1985.