Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Twisted wire stent technique for delayed sternal closure after congenital heart operations.

The Annals of thoracic surgery, cilt.96, ss.1102-3, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Double covered stent closure of extracardiac Fontan multiple fenestrations

ANATOLIAN JOURNAL OF CARDIOLOGY, cilt.12, sa.8, ss.693-695, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Giant right atrial myxoma leading to cardiac arrest in an infant.

Cardiovascular journal of Africa, cilt.23, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Preoperative evaluation of patients with cardiovascular disease for noncardiac surgery

Journal Of Cardio-Vascular-Thoracic Anaesthesia And Intensive Care Society, cilt.24, sa.1, ss.16-22, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kardiyak Cerrahide Karbondioksit I nsu asyonu Uygulaması ve Sonuc larımız

Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Dergisi, cilt.22, sa.3, ss.111-115, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Implications of transoesophageal echocardiography in decision making during cardiac surgery

European Association of Cardiothoracic Anaesthesiologists Annual Congress EACTA 30th Annual Congress, Gothenburg, İsveç, 24 - 26 Haziran 2015, ss.77

Kitap & Kitap Bölümleri

Sıvı-Elektrolit,Asit-Baz Dengesi Bozuklukları

Yoğun Bakım Seçilmiş Semptom ve Bulguların Yönetimi, Prof. Dr. Fatma Eti Aslan,Prof. Dr. Nermin Olgun, Editör, Akademisyen Tıp Kitabevi , Ankara, ss.39-66, 2016