Pediatrik Adenotonsillektomi Operasyonlarında Desfluran ile Sevofluran Etkilerinin Karşılaştırılması


KOÇYİĞİT M., ILGAZ KOÇYİĞİT Ö., GÜNER CAN M., KUTLAY O.

Acibadem Universitesi Saglik Bilimleri Dergisi, vol.10, no.4, pp.634-638, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Amaç: Adenoidektomi ve adenotonsillektomi operasyonları çocukluk çağında sıklıkla yapılan günübirlik cerrahi işlemlerdendir. Kan,doku ve yağda düşük çözünürlüğe sahip inhalasyon anestezikleri, hızlı indüksiyon ve derlenme sağlaması ile günübirlik cer- rahi için iyi bir seçenektir.Bu çalışmamızda desfluran ve sevofluran inhalasyon anestezik ilaçlarının çocuk olgularda hemodinamik etkileri ve derlenme kalitelerinin karşılaştırılması amaçlanmıştır.

Hastalar ve Yöntemler: Adenoidektomi ve adenotonsillektomi operasyonu uygulanacak ASA I grubuna dahil, 3-10 yaşlarında, 52 olgu çalışmaya alındı. Tüm olgular rastgele iki gruba ayrıldı: Grup D ve Grup S. Standard anestezi indüksiyonu uygulandıktan sonra anestezi idamesi için %40 Oksijen (O2) - %60 Azot protoksit (N2O) ile birlikte Grup D’de %4 desfluran uygulanırken Grup S’de %2 sevofluran uygulandı. İndüksiyon zamanı, entübasyon zamanı, operasyonun 1., 5., 15. ve 30. dakikalarında, cerrahi bitiş ve ekstü- basyon zamanında kalp atım hızı (KAH), ortalma arteryel basınç (OAB) ve periferik oksijen satürasyon (SpO2) değerleri kaydedildi. Olguların cerrahi, anestezi ve ekstübasyon süreleri kaydedildi. Olgular Derlenme Ünitesinde 20 dakika gözlendi. Modifiye Aldrete skalası ve Ağrı-konfor skalası ile anesteziden derlenmenin kalitesi değerlendirildi.

Bulgular: Her iki grupta demografik özellikler ve hemodinamik etkiler benzer bulundu. Ekstübasyon zamanı Grup D’de daha kısa bulundu (p<0,05). Ayılma ünitesinde Modifiye Aldrete skala değerleri Grup D’de daha yüksek (p<0,05), Grup S’de ajitasyon insi- dansı daha yüksek olduğu tespit edildi (p<0,05).

Sonuç: Pediatrik günübirlik olgularda, desfluran daha hızlı derlenme süresi ve daha az ajitasyon insidansı sağlanması nedeniyle, sevoflurana göre daha iyi bir seçenek olabilir.