Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Associations between the severity of disability level and fear of movement and pain beliefs in patients with chronic low back pain

Journal Of Back And Musculoskeletal Rehabilitation, cilt.3, sa.5, ss.785-791, 2020 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Does Lymphedema Affect the Postural Stability in Women After Breast Cancer

Topics in Geriatric Rehabilitation, cilt.28, ss.287-294, 2012 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Skolyoz ve Pilates

Skolyoz Rehabilitasyonuna Güncel Yaklaşımlar Sempozyumu, Türkiye, 08 Mayıs 2018

Sağlıklı Yaşlanma İçin Hareketli Yaşam

Sağlıklı Yaşam Sempozyumu, Türkiye, 12 - 15 Nisan 2018

Ergonomi eğitiminin ofis çalışanlarının ağrısı üzerine etkisi

VIII. Ulusal Spor Fizyoterapistleri Kongresi, İstanbul, Türkiye, 6 - 08 Kasım 2015

Ergonomi eğitiminin ofis çalışanlarının ağrısı üzerine etkisi

VIII. Ulusal Spor Fizyoterapistleri Kongresi, Türkiye, 6 - 08 Kasım 2015

Primer Dismenorede Enterferansiyel Akımın Etkileri.

1. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi, Türkiye, 4 - 06 Mayıs 2007, cilt.18, ss.132

İki Farklı Fizyoterapi Yönteminin Dismenore Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması

1. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi, Türkiye, 4 - 06 Mayıs 2007, cilt.18, ss.132

Primer Dismenorede Lumbal Mobilizasyonun Etkileri

1. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi, Türkiye, 4 - 06 Mayıs 2007, cilt.18, ss.131

Primer Dismenorenin Günlük Yaşam Aktiviteleri Üzerine Etkileri

1. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi, Türkiye, 4 - 06 Mayıs 2007, cilt.18, ss.133

Kitap & Kitap Bölümleri

Pediatrik Ortopedik Problemler

Pediatrik Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Tülay Tarsuslu Şimşek, Editör, Hipokrat Kitapevi, Ankara, ss.107-156, 2017

Çocukluk Çağı Kanserleri

Pediatrik Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Tülay Tarsuslu Şimşek, Editör, Hipokrat Kitapevi, Ankara, ss.395-449, 2017