Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Associations between the severity of disability level and fear of movement and pain beliefs in patients with chronic low back pain

Journal Of Back And Musculoskeletal Rehabilitation, vol.3, no.5, pp.785-791, 2020 (Journal Indexed in SCI Expanded)

Does Lymphedema Affect the Postural Stability in Women After Breast Cancer

Topics in Geriatric Rehabilitation, vol.28, pp.287-294, 2012 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Skolyoz ve Pilates

Skolyoz Rehabilitasyonuna Güncel Yaklaşımlar Sempozyumu, Turkey, 08 May 2018

Sağlıklı Yaşlanma İçin Hareketli Yaşam

Sağlıklı Yaşam Sempozyumu, Turkey, 12 - 15 April 2018

Ergonomi eğitiminin ofis çalışanlarının ağrısı üzerine etkisi

VIII. Ulusal Spor Fizyoterapistleri Kongresi, İstanbul, Turkey, 6 - 08 November 2015

Ergonomi eğitiminin ofis çalışanlarının ağrısı üzerine etkisi

VIII. Ulusal Spor Fizyoterapistleri Kongresi, Turkey, 6 - 08 November 2015

Primer Dismenorenin Günlük Yaşam Aktiviteleri Üzerine Etkileri

1. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi, Turkey, 4 - 06 May 2007, vol.18, pp.133

Primer Dismenorede Enterferansiyel Akımın Etkileri.

1. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi, Turkey, 4 - 06 May 2007, vol.18, pp.132

İki Farklı Fizyoterapi Yönteminin Dismenore Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması

1. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi, Turkey, 4 - 06 May 2007, vol.18, pp.132

Primer Dismenorede Lumbal Mobilizasyonun Etkileri

1. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi, Turkey, 4 - 06 May 2007, vol.18, pp.131

Books & Book Chapters

Çocuklarda yürüme ve denge rehabilitasyonu

in: Güncel pediatrik rehabilitasyon, Prof. Dr. Turgut Göksoy,Prof. Dr. Ferda Özdemir, Editor, Everest basım, İstanbul, pp.621-648, 2021

Çocukluk Çağı Kanserleri

in: Pediatrik Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Tülay Tarsuslu Şimşek, Editor, Hipokrat Kitapevi, Ankara, pp.395-449, 2017

Pediatrik Ortopedik Problemler

in: Pediatrik Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Tülay Tarsuslu Şimşek, Editor, Hipokrat Kitapevi, Ankara, pp.107-156, 2017