Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü mezunlar anketi eğitim alt bölümü sonuçları


Kaba H., Alaca N.

1. Uluslararası SABAK kongresi, Ankara, Turkey, 17 - 19 October 2019, pp.136-148

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.136-148
  • Acibadem Mehmet Ali Aydinlar University Affiliated: Yes

Abstract

Amaç: Çalışmada; Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü (ACUFTR) mezunların program çıktıları ile ilgili geri bildirimlerini, bölümden duyulan memnuniyeti, kurslara katılma ve lisansüstü eğitime devam etme oranlarını ve çalışma durumlarını saptamak amaçlanmaktadır. Gereç ve Yöntem: ACU-FTR’den 2013-2018 arasında mezun olan öğrencilere, gönüllü olarak doldurtulmuş olan “Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Mezunlar Anketi” kullanılarak değerlendirme yapılmıştır. Anketi mezuniyetinin üzerinden en az altı ay geçmiş öğrencilerin doldurması sağlanmıştır. Sadece dördüncü sınıfı ACUFTR’de okuyan ve ACU-FTR’de hiç eğitim görmemiş mezunlar çalışmaya alınmamışlardır. Likert skalası ile değerlendirilen sorularda 0-10 arasında puanlama kullanılırken; “0-2=Çok düşük, 3-4=düşük, 5-6=orta, 7- 8=yüksek, 9-10=çok yüksek” düzey olarak değerlendirilmiştir. İstatiksel olarak SSPS-21 programı kullanılmış ve p<0,05 anlamlı kabul edilmiştir. Bulgular: Mezunların, meslek olarak fizyoterapistliği seçmiş olmaktan duydukları memnuniyetleri orta düzeyde (6,67±2,30) idi. ACU-FTR’de almış oldukları eğitimden genel memnuniyetleri (7,69±1,72), eğitimi meslek hayatında kullanabilme memnuniyetleri (7,70±1,80) ve üniversite eğitimleri sırasında edindikleri kuramsal bilgileri (7,39±2,39), uygulama bilgi ve becerilerini (7,40±2,52) meslek hayatlarına yansıtmaları yüksek düzeydeydi. Üniversite eğitiminde aldıkları bilgi ve beceriler ile problem çözme (7,56±2,42), ekip içinde aktif çalışabilme (8,72±2,41) ve mezuniyet sonrası yeni bilgileri araştırma seviyeleri (8,08±2,01) de yüksek düzeyde saptandı. Fizyoterapistliği isteyerek seçenlerin memnuniyet skorları yükselirken, iş bulma süreleri kısalmaktaydı (p<0,05). Ayrıca ACU-FTR ile ilgili kurumsal bilgi ve uygulama becerileri konusunda memnuniyetleri yüksek mezunların; kadın olmak, isteyerek mesleği seçmek, bölüm memnuniyeti, analiz etme ve ekip halinde çalışma memnuniyetleri arasında olumlu ilişki; iş arama süresi ile olumsuz ilişki vardı (p<0,05). Sonuç: ACU-FTR bölümü öğrencilerinin eğitimden memnuniyetleri yüksek, belirlenen program çıktılarının meslek hayatına yansıtılma düzeyleri iyi olarak görülmüştür. Anahtar kelimler: Eğitim, fizyoterapist, istihdam, memnuniyet, öğrenci