Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

SCHWANNOMA OF THE CLITORIS: A CASE REPORT

European Journal Of Gynaecological Oncology, cilt.42, sa.1, ss.1-8, 2021 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Prenatal two- and three-dimensional sonographic diagnosis of dacryocystocele

PRENATAL DIAGNOSIS, cilt.28, sa.6, ss.554-555, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Regulation of FAS ligand expression by chemokine ligand 2 in human endometrial cells

BIOLOGY OF REPRODUCTION, cilt.75, sa.2, ss.203-209, 2006 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Serum and follicular fluid levels of soluble Fas and soluble Fas ligand in IVF cycles

EUROPEAN JOURNAL OF OBSTETRICS GYNECOLOGY AND REPRODUCTIVE BIOLOGY, cilt.125, sa.1, ss.85-91, 2006 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Obesity and semen quality.

Fertility And Sterility, cilt.86, ss.385, 2006 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Fertility following spinal cord injury.

Fertility And Sterility, cilt.86, ss.357, 2006 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Impaired immunity against tetanus in Type 2 Diabetes

MEDICAL SCIENCE MONITOR, cilt.11, sa.12, 2005 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Mood scores in relation to hormone replacement therapies during menopause: A prospective randomized trial

TOHOKU JOURNAL OF EXPERIMENTAL MEDICINE, cilt.207, sa.3, ss.223-231, 2005 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

HOXA10 regulates p53 expression and matrigel invasion in human breast cancer cells

CANCER BIOLOGY & THERAPY, cilt.3, sa.6, ss.568-572, 2004 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Empty follicle syndrome in two sisters with three cycles: Case report

HUMAN REPRODUCTION, cilt.18, sa.9, ss.1864-1867, 2003 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Expression and regulation of interleukin-8 in human fallopian tubal cells

AMERICAN JOURNAL OF OBSTETRICS AND GYNECOLOGY, cilt.188, sa.3, ss.651-656, 2003 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Regulation of HOXA-10 expression by testosterone in vitro and in the endometrium of patients with polycystic ovary syndrome

JOURNAL OF CLINICAL ENDOCRINOLOGY & METABOLISM, cilt.88, sa.1, ss.238-243, 2003 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Regulation of Fas ligand expression by IL-8 in human endometrium

JOURNAL OF CLINICAL ENDOCRINOLOGY & METABOLISM, cilt.87, sa.8, ss.3921-3927, 2002 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Estradiol down-regulates MCP-1 expression in human coronary artery endothelial cells

FERTILITY AND STERILITY, cilt.77, sa.3, ss.542-547, 2002 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Estradiol suppresses vascular monocyte chemotactic protein-1 expression during early atherogenesis

American Journal Of Obstetrics And Gynecology, cilt.187, ss.1544-1549, 2002 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Estradiol induces apoptosis in endothelial cells by up-regulating Fas/Fas ligand pathway.

Fertility And Sterility, cilt.78, ss.96, 2002 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Regulation of Fas ligand expression by estradiol and progesterone in human endometrium

BIOLOGY OF REPRODUCTION, cilt.65, sa.4, ss.979-985, 2001 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

Estradiol regulates monocyte chemotactic protein-1 in human coronary artery smooth muscle cells: a mechanism for its antiatherogenic effect

MENOPAUSE-THE JOURNAL OF THE NORTH AMERICAN MENOPAUSE SOCIETY, cilt.8, sa.4, ss.296-301, 2001 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Fetal arterial and venous Doppler parameters in the interpretation of oligohydramnios in postterm pregnancies

ULTRASOUND IN OBSTETRICS & GYNECOLOGY, cilt.15, sa.5, ss.403-406, 2000 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Implantation defect in endometriosis: endometrium or peritoneal fluid

JOURNAL OF REPRODUCTION AND FERTILITY, ss.121-128, 2000 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Genetic amniocentesis after multifetal pregnancy reduction

AMERICAN JOURNAL OF OBSTETRICS AND GYNECOLOGY, cilt.180, sa.1, ss.226-230, 1999 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Effects of antioxidants on motility and DNA integrity infrozen-thawed sperm

Maltepe Tıp Dergisi, cilt.12, sa.2, ss.41-48, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Endometrial Polyp in Early Pregnancy Ending with Term Labor.

Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.11, sa.1, ss.68-71, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

IVF outcomes after hysteroscopic metroplasty in patients with T- shaped uterus

Fertility Research and Practice, cilt.5, sa.1, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License identifier

Abdominal Pregnancy with a Fibrovascular Peduncle Connected to Fallopian Tube

Türk Üreme Tıbbı ve Cerrahisi Dergisi, cilt.2, sa.1, ss.23-25, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Abdomınal pregnancy wıth a fıbrovascular peduncle connected to fallopıan tube

Türk Üreme Tıbbı ve Cerrahisi Dergisi, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sezaryen dogumda insidental omental kist hidatik

Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Transient osteoporosis of pregnancy: case report

JOURNAL OF THE TURKISH-GERMAN GYNECOLOGICAL ASSOCIATION, cilt.11, ss.163-164, 2010 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

Luteal Faz Desteği Başlama Zamanlarının Randomize Karşılaştırılması.

Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Gebelikte Akut Karın Nedeni Olarak Miyom Torsiyonu.

Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Polikistik Over Sendromunun Cerrahi Tedavisi

Klinik Aktüel Tıp Dergisi, cilt.2, ss.24-27, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Doğum sonrası ikinci ayda gelişen bir PUPPP olgusu

Klinik Bilimler ve Doktor Dergisi, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Endometriyozisde güncel yaklaşım

Gülhane Tıp Dergisi, cilt.47, ss.318-323, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Embriyo Araştırmaları ve Tıp Etiği’

Sendrom Aylık Aktüel Tıp Dergisi, 2005 (Hakemsiz Dergi) identifier

Successful treatment with intraamniotic methotrexate injections in cervical pregnancies from IVF-ICSI cycles

GORM:Gynecology Obstetrics Reproductive Medicine, cilt.11, sa.3, ss.211-214, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Gebeliğe Özel Dermatozlar

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İnsan embriyolarında fragmantasyon oluşumuna karşı kumulus hücre kültürü etkisi

Medical Network Klinik Bilimler ve Doktor, cilt.11, ss.641-647, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Polikistik over sendromunda ovulasyon stimulasyonu

Türk Fertilite Dergisi, cilt.13, ss.219-227, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Menstrüel siklusun medikal rahatsızlıklar üzerindeki etkisi

Türk Fertilite Dergisi, cilt.13, ss.46-51, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Menopozda Hormon Replasman Tedavisi Kullanımı ile İlgili Tartışmalar ve Güncel Yaklaşım

Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, cilt.3, ss.38-43, 2004 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Antifosfolipid Sendromu

Kocatepe Tıp Dergisi, cilt.5, sa.3, ss.17-21, 2004 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Luteal Faz Fizyolojisi ve Overi Stimüle Eden Ajanlarla Değişimİ

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İntrauterin Büyüme Geriliği-Etyoloji ve Tanısı

Ultrasonografi Dergisi, cilt.2, ss.167-172, 1998 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Term doğumla sonuçlanan gebelikte, erken dönemde izlenen endometrial polip takibi

Türkiye Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği IX. Ulusal Kongresi, Türkiye, 31 Ekim - 03 Kasım 2018

Comparıson of DNA fragmentatıon rates ın sperm samples prepared by mıcrofluıdıc chıp, swım-up and gradıent methods

19th World Congress on IVF in conjunction with 6th Society of Reproductive Medicine and Surgery Congress, 4 - 08 Ekim 2017

Investigatıon of DNA damage after cryopreservatıon by TUNEL method

19th World Congress on IVF in conjunction with 6th Society of Reproductive Medicine and Surgery Congress, 4 - 08 Ekim 2017

’Does sequentıal embryo transfer ıncrease success ın IVF cycles

19th World Congress on IVF in conjunction with 6th Society of Reproductive Medicine and Surgery Congress, 4 - 08 Ekim 2017

’Fibrovasküler Pedinkülle Tubaya Bağlantılı Abdominal Gebelik

6. Ulusal Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite Kongresi, Türkiye, 6 - 09 Kasım 2014

’PCO Morfolojisi ve IVF Gebelik Sonuçları

6. Ulusal Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite Kongresi, Türkiye, 6 - 09 Kasım 2014

Ardışık Embriyo Transferi IVF Başarısını Arttırır mı?

6. Ulusal Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite Kongresi, Türkiye, 6 - 09 Kasım 2014

The OEIS complex presented with large umbilical cord cyst in early gestation

18 th World Congress on Ultrasound in Obstetrics and Gynecology, 24 - 28 Ağustos 2008

Sezaryen doğumda insidental kist hidatik: Vaka sunumu

7. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, Türkiye, 14 - 19 Mayıs 2008

Gebelikte akut karın: subseröz myom torsiyonu

7. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, Türkiye, 14 - 19 Mayıs 2008

Prenatal diagnosis of dacrocystocele

7. Türk Alman Jinekoloji Derneği Kongresi, Türkiye, 16 - 20 Mayıs 2007

Reproductive impact of genital tuberculosis: A report of 14 cases and review of the literature.

62nd Annual Meeting of the American-Society-for-Reproductive-Medicine (ASRM), Louisiana, Amerika Birleşik Devletleri, 21 - 25 Ekim 2006, cilt.86 identifier

Endometrial HOXA10 expression after controlled ovarian hyperstimulation with rFSH.

58th Annual Meeting of the American-Society-for-Reproductive-Medicine, SEATTLE, WASHINGTON, 12 - 17 Ekim 2002, cilt.78 identifier

Molecular mechanisms by which diethylstilbestrol (DES) alters HOXA10 gene expression.

58th Annual Meeting of the American-Society-for-Reproductive-Medicine, SEATTLE, WASHINGTON, 12 - 17 Ekim 2002, cilt.78 identifier

Regulation of fas ligand expression by vascular endothelial growth factor in endometrial stromal cells in vitro.

58th Annual Meeting of the American-Society-for-Reproductive-Medicine, SEATTLE, WASHINGTON, 12 - 17 Ekim 2002, cilt.78 identifier

Myoma Uteri ve Menopoza Girme Yaşı

1. Uluslararası Türk Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, Türkiye, 2 - 06 Haziran 1996

Kitap & Kitap Bölümleri

Tekrarlayan ART Başarısızlığına Yaklaşım

Üreme Tıbbı ve Cerrahisi Tıbbı Kitabı II Üreme Endokrinolojisi Teknikleri ve Cerrahisi, Recai Pabuçcu,Cem Fıçıcıoğlu,Bülent Baysal, Editör, Nobel Yayın Dağıtım, İstanbul, ss.211-215, 2017 Creative Commons License

Jinekolojik Acil Durumlarda Laparoskopi

Jinekolojik Laparoskopi Klinik Uygulamalar ve Güncel Yaklaşımlar, Özay Oral,Furkan Karabaşoğlu, Editör, Büyükharf Tıp Yayınları, Ankara, ss.189-196, 2011 Creative Commons License

Ovulasyon Fizyolojisi’

TSRM IVF-Embriyoloji Rehberi , Recai Pabuçcu, Editör, TSRM Basımevi, Ankara, ss.6-21, 2005 Creative Commons License

ESHRE 2004 guideline ve ART merkezlerinde kalite uygulamaları

TSRM IVF-Embriyoloji Rehberi, Recai Pabuçcu, Editör, TSRM Basımevi, Ankara, ss.175-182, 2005 Creative Commons License

Yardımcı üreme tekniklerinde kontrollü over ve ART stimülasyonu+ OHSS’

TSRM IVF-Embriyoloji Rehberi, Recai Pabuçcu, Editör, TSRM Basımevi, Ankara, ss.51-97, 2005 Creative Commons License