Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Evaluation of neonatal acute kidney injury after critical congenital heart disease surgery.

Pediatric nephrology (Berlin, Germany), vol.36, no.7, pp.1923-1929, 2021 (Journal Indexed in SCI Expanded) identifier identifier identifier

Management of aortic arch hypoplasia in neonates and infants

JOURNAL OF CARDIAC SURGERY, vol.36, no.1, pp.124-133, 2021 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Successful repair of infantile scimitar syndrome with contralateral pulmonary vein stenosis in an infant

Brazilian Journal of Cardiovascular Surgery, vol.36, no.1, pp.133-136, 2021 (Journal Indexed in SCI) Creative Commons License identifier identifier identifier

Complete sternal cleft treatment in a low birth weight patient

TURK GOGUS KALP DAMAR CERRAHISI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF THORACIC AND CARDIOVASCULAR SURGERY, vol.28, no.4, pp.684-687, 2020 (Journal Indexed in SCI) Creative Commons License identifier identifier identifier

Outcomes of hybrid and norwood stage I procedures for the treatment of hypoplastic left heart syndrome and its variants

Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery, vol.28, no.2, pp.282-293, 2020 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Repair of ventricular septal defect and pulmonary stenosis with right lateral mini-thoracotomy

TURK GOGUS KALP DAMAR CERRAHISI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF THORACIC AND CARDIOVASCULAR SURGERY, vol.28, no.3, pp.555-556, 2020 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Staged Biventricular Repair After Hybrid Procedure in High-Risk Neonates and Infants.

World journal for pediatric & congenital heart surgery, vol.10, no.4, pp.426-432, 2019 (Journal Indexed in SCI Expanded) identifier identifier

Incidence and treatment of pulmonary vein stenosis after repair of total anomalous pulmonary venous connection

Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery, vol.27, no.4, pp.471-477, 2019 (Journal Indexed in SCI) Creative Commons License identifier identifier identifier

Outcomes of truncus arteriosus repair with bovine jugular vein conduit.

Turk gogus kalp damar cerrahisi dergisi, vol.26, no.3, pp.365-369, 2018 (Journal Indexed in SCI Expanded) identifier identifier identifier

The impact of pulmonary valve-sparing techniques on postoperative early and midterm results in tetralogy of Fallot repair

TURK GOGUS KALP DAMAR CERRAHISI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF THORACIC AND CARDIOVASCULAR SURGERY, vol.26, no.3, pp.370-374, 2018 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

The Ross and Ross-Konno operations for congenital aortic valve diseases in infants and children

TURK GOGUS KALP DAMAR CERRAHISI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF THORACIC AND CARDIOVASCULAR SURGERY, vol.25, no.1, pp.1-6, 2017 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Stent Embolism after Coronary Angiography: Case Report

HEART SURGERY FORUM, vol.19, no.3, 2016 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Repair of chronic type 1 dissection in a patient with coronary artery anomaly

TURK GOGUS KALP DAMAR CERRAHISI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF THORACIC AND CARDIOVASCULAR SURGERY, vol.23, no.4, pp.741-743, 2015 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

The clinical results of off-pump coronary artery bypass surgery in renal dysfunction patients

TURK GOGUS KALP DAMAR CERRAHISI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF THORACIC AND CARDIOVASCULAR SURGERY, vol.21, no.4, pp.918-923, 2013 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Management of Interrupted Aortic Arch With Associated Anomalies: A Single-Center Experience

WORLD JOURNAL FOR PEDIATRIC AND CONGENITAL HEART SURGERY, vol.12, no.6, pp.706-714, 2021 (Journal Indexed in ESCI) identifier identifier

Outcomes of Endovenous Cyanoacrylate Closure Using Venaseal ™ System for Chronic Venous Insufficiency

Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.12, no.4, pp.709-713, 2021 (Other Refereed National Journals)

Utility of Cervical Cannulation During Difficult Resternotomy in Congenital Heart Surgery

WORLD JOURNAL FOR PEDIATRIC AND CONGENITAL HEART SURGERY, vol.11, no.1, pp.65-70, 2020 (Journal Indexed in ESCI) identifier identifier

A Simple and Safe Technique for Intraoperative Peritoneal Dialysis Catheter Insertion in Neonates

Koşuyolu Heart Journal, vol.23, no.3, pp.227-229, 2020 (Other Refereed National Journals)

Results of Isolated Emergency Coronary Bypass Surgery According to Acute Coronary Syndrome

Kosuyolu Heart Journal, vol.22, no.1, pp.30-36, 2019 (Other Refereed National Journals)

AKUT TİP A AORT DİSEKSİYONLARINDA AORT KAPAĞA MÜDAHALE EDİLEN VE EDİLMEYEN HASTALARIN ERKEN DÖNEM SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi, vol.23, no.2, pp.101-108, 2019 (National Refreed University Journal)

A comparison of quality of life in mitral valve replacement and mitral valve repair patients

Cardiovascular Surgery and Interventions, vol.4, no.1, pp.1-6, 2017 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Konjenital kalp operasyonu geçiren heterotaksili hastalarda preoperatif nötrofil lenfosit oranının prognostik etkisi

Kalp ve Damar Cerrahisinde “BildirYorum” Karma Toplantısı, İstanbul, Turkey, 19 June 2021

Açık kalp cerrahisi sonrası ekstrakorporeal membran oksijenizasyonu uygulanan pediatrik hastalarda hemofiltrasyon kullanımı

16. Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği Kongresi, Online, Turkey, 12 - 15 November 2020, vol.28, pp.165-291

Konjenital kalp cerrahisi uygulanan situs anomalilerinin karşılaştırılması

16. Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği Kongresi, Online, Turkey, 12 - 15 November 2020, vol.28, pp.165-291

Comparison of early results of patients with and without aortic valve intervention in acute type a aortic dissections.

15th International Congress of Update in Cardilogy and Cardiovascular Surgery, Antalya, Turkey, 27 - 30 March 2019

Pediyatrik non-postkardiyotomi ekstrakorporeal membran oksijenizasyon (EKMO)

Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği 15. Kongresi, Antalya, Turkey, 26 - 29 October 2018

Efficacy of jugular cannulation during difficult resternotomies in congenital heart surgery

Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği 15. Kongresi, Antalya, Turkey, 26 - 29 October 2018

Kesintili arkus aorta patolojisine hasta bazlı yaklaşım

Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği 15. Kongresi, Antalya, Turkey, 26 - 29 October 2018

Aşamalı Yasui prosedürü: Video prezentasyonu

Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği 15. Kongresi, Antalya, Turkey, 26 - 29 October 2018

Pediatrik Kalp Cerrahisinde Kardiyoplejide Öneriler Nelerdir?

Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği 15. Kongresi, Antalya, Turkey, 26 - 29 October 2018

Venöz yetmezlikte endovenöz tedavi

4. Minimal İnvaziv ve Robotik Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, İstanbul, Turkey, 21 - 23 June 2018

Hybrid Transjugular Tricuspid Valve Implantation: The First in a Three-Year-Old Child

4. Minimal İnvaziv ve Robotik Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, İstanbul, Turkey, 21 - 23 June 2018

Right Lateral Minithoracotomy for Closure of Atrial and Ventricular Septal Defects in Children

4. Minimal İnvaziv ve Robotik Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, İstanbul, Turkey, 21 - 23 June 2018

Right lateral minithoracotomy for closure of atrial and ventricular septal defect in children

The 26th Annual Meeting of the Asian Society for Cardiovascular and Thoracic Surgery, Moskva, Russia, 24 - 27 May 2018

Sağ Lateral Minitorakotomi ile Ventriküler Septal Defekt Kapatılması

17. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Cerrahisi Kongresi, Antalya, Turkey, 18 - 21 April 2018

Hibrid Perventriküler Pulmoner Kapak İmplantasyonu

17. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Cerrahisi Kongresi, Antalya, Turkey, 18 - 21 April 2018

Aşamalı Yasui Prosedürü: Video Prezentasyonu

17. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Cerrahisi Kongresi, Antalya, Turkey, 18 - 21 April 2018

Çocuklarda Yüksek Riskli Resternotomi Yönetimi: Juguler Kanülasyonun Etkinliği

17. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Cerrahisi Kongresi, Antalya, Turkey, 18 - 21 April 2018

Kronik yüzeyel femoral arter hastalıklarında endovasküler girişim tecrübelerimiz

18. Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Kongresi & 9. Ulusal Fleboloji Kongresi, Girne, Cyprus (Kktc), 9 - 12 November 2017

Ana iliyak arter kronik total oklüzyonlarının endovasküler tedavisinde brakiyal arter yoluyla antegrad girişim

18. Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Kongresi & 9. Ulusal Fleboloji Kongresi, Girne, Cyprus (Kktc), 9 - 12 November 2017

Total pulmoner venöz dönüş anomalisi tamiri sonrasında pulmoner ven stenozu insidansı ve tedavi yaklaşımı

16. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Cerrahisi Kongresi, Antalya, Turkey, 19 - 22 April 2017

Sığır juguler ven (contegra) ile yapılan trunkus arteriozus tamiri sonuçları

16. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Cerrahisi Kongresi, Antalya, Turkey, 19 - 22 April 2017

ROSS ve ROSS-KONNO Prosedürlerinin Orta Dönem Sonuçları

15. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Cerrahisi Kongresi, Antalya, Turkey, 13 - 16 April 2016

Pulmoner kapak koruma yöntemlerinin fallot tetralojisi tamirinde erken dönem sonuçlara etkisi

15. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Cerrahisi Kongresi, Antalya, Turkey, 13 - 16 April 2016

Mediastinal vacuum assisted closure therapy after congenital cardiac surgery

12. Uluslararası Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahide Yenilikler Kongresi, Antalya, Turkey, 10 - 13 March 2016

Dilatation of Contegra conduit in infants with truncus arteriosus

12. Uluslararası Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahide Yenilikler Kongresi, Antalya, Turkey, 10 - 13 March 2016

Geriatrik populasyonda radiosefalik fistül patensisi

17. Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Kongresi& 8. Ulusal Fleboloji Kongresi, Antalya, Turkey, 29 October - 01 November 2015

Brakial bölge ateşli silah yaralanması sonrası hemopnömotoraks ve parapleji: vaka sunumu

17. Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Kongresi& 8. Ulusal Fleboloji Kongresi, Antalya, Turkey, 29 October - 01 November 2015

Koroner Anjiografi Sonrasi Stent Migrasyonu: Olgu Sunumu

17. Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Kongresi& 8. Ulusal Fleboloji Kongresi, Antalya, Turkey, 29 October - 01 November 2015

Carotid body tumors and surgical management

Türk Kalp ve Damar Cerrahi Derneği. 13. Kongresi, Antalya, Turkey, 30 October - 02 November 2014

Kronik tip 1 disseksiyon hastasında koroner arter anomalisi

Türk Kalp ve Damar Cerrahi Derneği. 13. Kongresi, Antalya, Turkey, 30 October - 02 November 2014

Books & Book Chapters

Akut Venöz Tromboembolizmde Endovasküler Tedavi

in: Vakalarla Kalp Damar Cerrahisi, Kaygın Mehmet Ali, Editor, Akademisyen Kitabevi, Ankara, pp.341-347, 2020

Kalp Hastalıklarının İşlevi, yapay kalp kapakları ve Damarlar

in: Doğumsal Kalp Hastalıkları Aile Klavuzu, Prof.Dr. Ersin Erek, Editor, Doğan Egmont Yayıncılık, İstanbul, pp.249-255, 2018