VENTRIKÜLER SEPTAL DEFEKT, PULMONER ATREZI VE MAJÖR AORTO-PULMONER KOLLATERAL ARTER (MAPKA) BAĞIMLI PULMONER DOLAŞIMDA CERRAHI YAKLAŞIM VE SONUÇLAR


EREK E. , SUZAN D., AYDIN S., TEMUR B., KIRAT B., YILDIZ O., ...More

16. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Cerrahisi Kongresi, Antalya, Turkey, 19 - 22 April 2017

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey