Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Rethinking the First COVID-19 Death in Turkey

Turkish Thoracic Journal, ss.1-2, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hâlâ Göremediklerimiz: Cinsiyet ve Toplumsal Cinsiyet Temelli Tıp Yaklaşımı

Türkiye Halk Sağlığı Dergisi, cilt.17, ss.350-361, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Web tabanlı bir araştırmanın düşündürdükleri üzerinden LGBTİ+ sağlığı

Türkiye Halk Sağlığı Dergisi, cilt.16, ss.106-116, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kotlar Yürümekle Aşınmaz: Kot Ağartmada Yeni Bir Tehlike (mi?)

Mesleki Sağlık ve Güvenlik Dergisi, cilt.17, ss.38-40, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Reflections on collaboration and transdisciplinarity in and outside RHWG

Reproductive Health Working Group (RHWG) Annual Meeting, İstanbul, Türkiye, 26 - 28 June 2019, cilt.1, ss.1-2

The Project on Medical Education without Discrimination

European Public Health Conference, 28 November - 01 December 2018, cilt.28

Determination of Attitudes of Turkish Thoracic Society Members on Exposure to Sexist Approach and Sexism in Business Life

28th International Congress of the European-Respiratory-Society (ERS), Paris, Fransa, 15 - 19 Eylül 2018, cilt.52

Cinsiyet Temelli Tıp

5. Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kongresi, Bursa, Türkiye, 23 - 25 February 2018, cilt.1, ss.1-2

Effects of Sexual Difference in Adjustment of Inhaler Apparatus

International Conference of the American-Thoracic-Society, California, Amerika Birleşik Devletleri, 18 - 23 Mayıs 2018, cilt.197

Being Liminal: Syrians for the Health of Syrians

Reproductive Health Working Group (RHWG) Annual Meeting, Amman, Ürdün, 11 - 13 July 2017, cilt.1, ss.1-2

İnhaler Aparatlarına Uyumda Kadın ve Erkek Arasında Fark Var Mıdır?

Türk Toraks Derneği 20. Yıllık Kongresi, Antalya, Türkiye, 5 - 09 April 2017, cilt.1, ss.1-2

Suriyeli Sağlık Çalışanlarının Gözünden Suriyeli Mültecilere Sunulan Sağlık Hizmetleri

19. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Antalya, Türkiye, 15 - 19 March 2017, cilt.1, ss.1-2

Nepal'in Başı Dumanlı Kadınları: Nagarkot'dan Mini Saha Notları

Türk Toraks Derneği 19. Yıllık Kongresi, Antalya, Türkiye, 6 - 10 April 2016, cilt.1, ss.1-2

İstanbul’da Akciğer Tüberkülozlu Olgularda Tanı-Tedavi Gecikmeleri ve Aile Hekimliği

Türk Toraks Derneği 17. Yıllık Kongresi, Antalya, Türkiye, 2 - 06 April 2014, cilt.1, ss.1-2

Infection of the Invisible: Impressions of a Tuberculosis Care Program in Istanbul

Reproductive Health Working Group (RHWG) Annual Meeting, Masqat, Umman, 27 - 29 January 2014, cilt.1, ss.1-2

İstanbul’da Akciğer Tüberkülozlu Olgularda Tanı ve Tedavi Gecikmesi ve Aile Hekimliğine Geçiş Süreci

27. Ulusal Tüberküloz ve Göğüs Hastalıkları Kongresi, Antalya, Türkiye, 9 - 11 January 2014, cilt.1, ss.1-2

Sağlığa Alternatif Bir Bakış: İki Dünya Raporu ve Farkları

13. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, İzmir, Türkiye, 18 - 22 October 2009, cilt.1, ss.3-4

Kot Kumlama İşçilerinde Bir Meslek Hastalığı Olarak Silizkozis

13. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, İzmir, Türkiye, 18 - 22 October 2009, cilt.1, ss.2-4

Halkların Sağlık Hareketi ve Halkların Sağlık Bildirgesi

12. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Ankara, Türkiye, 21 - 25 October 2008, cilt.1, ss.2-3

TB and Immigration in Turkey

37th UNION Conference on Lung Health, Paris, Fransa, 31 October - 04 November 2006, cilt.54, ss.55-57

Historical Development of Public Health in Turkey

Health Challenges in the Third Millennium World Congress, İstanbul, Türkiye, 21 - 26 August 2005, cilt.2, ss.272-273

Kitap & Kitap Bölümleri

COVID-19 Pandemisi ve Sağlığın Sosyal Bileşenleri

HIV ile Yaşayanlarda COVID-19; Göçmenler, Mülteciler ve COVID-19, Oya İtil,Göksel Altınışık Ergur,Nurdan Köktürk,Yavuz Havlucu,Metin Akgün,Nilüfer Aykaç, Editör, Türk Toraks Derneği Yayınları, Ankara, ss.45-48, 2020

Göç ve Sağlık

Göç ve Üreme Sağlığı, Yıldız Pekşen,Fatih Kara,Murat Topbaş,Melikşah Ertem,Özlem Boztaş, Editör, T.C. Sağlık Bakanlığı, Ankara, ss.100-110, 2019

Neoliberalizm ve Mahremiyet: Türkiye'de Beden, Sağlık ve Cinsellik

Taammüden Öldüren Moda: Kot Kumlama ve Silikozis, Cenk Özbay,Ayşecan Terzioğlu,Yeşim Yasin, Editör, Metis Yayınları, İstanbul, ss.45-59, 2011

Neoliberalizm ve Mahremiyet: Türkiye'de Beden, Sağlık ve Cinsellik

Neoliberalizm ve Mahremiyet: Türkiye'de Beden, Sağlık ve Cinsellik, Cenk Özbay,Ayşecan Terzioğlu,Yeşim Yasin, Editör, Metis Yayınları, İstanbul, ss.1-286, 2011

Diğer Yayınlar