Bilimsel Faaliyetler

Jüri Üyelikleri

 • Aralık 2019 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  Boğaziçi Üniversitesi

  Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Bilimsel Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler

 • 2018 - Devam Ediyor Türk Toraks Derneği

  Üye

 • 2017 - Devam Ediyor Médecins Sans Frontières/Sınır Tanımayan Doktorlar

  Üye

 • 2017 - Devam Ediyor Türk Tabipleri Birliği-Halk Sağlığı Kolu

  Yürütme Kurulu Üyesi

 • 2016 - Devam Ediyor İnsan Sağlığı ve Eğitim Vakfı

  Yönetim Kurulu Üyesi

 • 2016 - Devam Ediyor İstanbul Verem Savaş Derneği

  Üye

 • 2006 - Devam Ediyor Reproductive Health Working Group (RHWG)

  Üye

Bilimsel Hakemlikler

 • Temmuz 2018 TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI DERGİSİ

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Temmuz 2017 TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI DERGİSİ

  Hakemli Bilimsel Dergi

Etkinlik Organizasyonlarındaki Görevler

 • Aralık 2019 Dünya AIDS Günü-Tiyatro Akran Projesi

  Sosyal Faaliyet Organizasyonu

  Yasın Y.

  İstanbul, Türkiye

 • Mayıs 2019 Göçün Sağlık Boyutu ve Göçmenlerin Sağlığı-Halk Sağlığı Asistan Kursu

  Çalıştay Organizasyonu

  Yasın Y.

  Ankara, Türkiye

 • Aralık 2018 Ötekileştirmeyen Sağlık Hizmetleri: LGBTİ ve Sağlık-Halk Sağlığı Asistan Kursu

  Çalıştay Organizasyonu

  Yasın Y.

  Ankara, Türkiye