Başarılar & Tanınırlık

Davetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

 • 2020 Akademide ve Tıpta Cinsiyetçilik

  Davetli Konuşmacı

  Adana, Türkiye

 • 2019 3.Uluslararası-21.Ulusal Halk Sağlığı Kongresi

  Davetli Konuşmacı

  Antalya, Türkiye

 • 2018 14. Yedikule Günleri-Tüberküloz Sempozyumu

  Davetli Konuşmacı

  İstanbul, Türkiye

 • 2018 European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ECCMID) 2018

  Davetli Konuşmacı

  Madrid, İspanya

 • 2018 24 Mart Dünya Tüberküloz Günü Sempozyumu

  Davetli Konuşmacı

  İstanbul, Türkiye

 • 2017 Türk Toraks Derneği-Güz Sempozyumu

  Davetli Konuşmacı

  İstanbul, Türkiye

 • 2017 Tüberküloz Çalıştayı

  İzleyici / Dinleyici

  Ankara, Türkiye

 • 2016 Kadın Çevresel ve Mesleki Akciğer Sağlığı Sempozyumu

  Davetli Konuşmacı

  Ankara, Türkiye

 • 2016 28. Ulusal Tüberküloz ve Göğüs Hastalıkları Kongresi

  Davetli Konuşmacı

  Antalya, Türkiye

 • 2015 TÜSAD 37. Ulusal Kongresi

  Davetli Konuşmacı

  İzmir, Türkiye

 • 2009 MESKA İş Sağlığı ve Güvenliği Sempozyumu

  Davetli Konuşmacı

  İstanbul, Türkiye

 • 2009 Türk Toraks Derneği 12. Yıllık Kongresi

  Davetli Konuşmacı

  Antalya, Türkiye

Ödüller

 • Nisan 2017 EXCELTIS KADIN SAĞLIĞI ÖDÜLÜ

  Türk Toraks Derneği

 • Nisan 2017 "SAĞLIK POLİTİKALARI ÇALIŞMA GRUBU" SÖZLÜ BİLDİRİ ÖDÜLÜ

  Türk Toraks Derneği

 • Haziran 2010 Birinci Altın Baret Ödülü-En İyi Akademik Çalışma

  Önlem Dergisi

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 4

h-indeksi (WOS): 1

Davetli Konuşmalar

 • Haziran 2020 İşçilerin çalışma koşulları ve sağlık hakkına erişim

  Seminer

  Hrant Dink Vakfı, Türkiye

 • Mayıs 2019 Göç ve Kadın Sağlığı

  Seminer

  İstanbul Bilgi Üniversitesi, Türkiye

 • Mart 2019 Cinselliğin Sağlığı, Sağlığın Cinsiyeti

  Seminer

  Küresel İncelemeler ve Sınıfsal Stratejiler Araştırma Grubu, Türkiye

 • Ekim 2018 Cinselliği Konuşmak: Halk Sağlığı Perspektifi

  Seminer

  İstanbul Tabip Odası, Türkiye

 • Şubat 2018 Karşıt Görüş Düellosu: Biyoloji/Kültür

  Seminer

  Türk Toraks Derneği-17. Kış Okulu, Türkiye

 • Aralık 2017 Tüberküloz, Hastalık ve Ayrımcılık

  Seminer

  Türk Toraks Derneği 15. Mesleki Gelişim Kursu, Türkiye

 • Ekim 2016 Türkiye'de Toplumsal Cinsiyet ve Mesleki Akciğer Hastalıkları

  Seminer

  Türk Toraks Derneği, Türkiye

 • Nisan 2016 Kadınlarda Mesleki Hastalıklar ve Toplumsal Cinsiyet

  Seminer

  Türk Toraks Derneği, Türkiye

 • Ocak 2016 Toplumsal Cinsiyet ve Solunum Yolu Hastalıkları

  Seminer

  Türk Toraks Derneği, Türkiye