Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The Effect of Lotus Position on Dyspnoea Management in Intensive Care Unit.

JPMA. The Journal of the Pakistan Medical Association, cilt.70, sa.5, ss.820-824, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Use of simulation from high fidelity to low fidelity in teaching of safe-medication practices

Journal of the Pakistan Medical Association, cilt.69, sa.2, ss.195-200, 2019 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The effect of the rose essential oil aroma on university students\u2019 learning and short-term memory: A randomized controlled trial

Journal of Clinical Medicine of Kazakhstan, cilt.18, sa.1, ss.32-37, 2021 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Effectiveness Of Simulation-Based Cooperative Learning Method Electrocardiography Education

Acibadem Universitesi Saglik Bilimleri Dergisi, cilt.12, sa.3, 2021 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Determining The Genetic Knowledge Levels of Oncology and Chemotherapy Nurses

Cyprus Journal of Medical Sciences, 2021 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Effect Of The Hand Held Fan In Management Of The Dyspnea

Acibadem Universitesi Saglik Bilimleri Dergisi, cilt.12, sa.2, ss.537-544, 2021 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Examining The Compassion Status Of Healthcare Professionals Working In Palliative Care Units

TURK ONKOLOGI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY, cilt.35, sa.3, ss.250-256, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

The Palliative Care Outcome Scale: Turkish Validity and Reliability Study

Asia‑Pacific Journal of Oncology Nursing, cilt.7, sa.2, ss.196-202, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

A Review of Studies on the Effect of Lavender on Sleep of Cancer Patients: Systematic Review

Journal of Traditional Medical Complementary Therapies, cilt.3, sa.3, ss.415-421, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Example of a Simulation Design in Nursing Education: Safe Chemotherapy Administration

FLORENCE NIGHTINGALE JOURNAL OF NURSING-FLORENCE NIGHTINGALE HEMSIRELIK DERGISI, cilt.27, ss.304-313, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Hybrid Simulation in Triage Training

The International Journal of Caring Sciences, cilt.12, sa.3, ss.1626-1635, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Evaluation of Cultural Sensitivity in Healthcare Service among Nursing Students

European Journal of Educational Research, cilt.8, sa.1, ss.257-265, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License identifier

Physical Activity Level and Related Factors of Diabetic Adults According to Gender

International Journal of Caring Science, cilt.10, ss.1478-1489, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Relation Between The Trait Anger and Anger Expression Styles of The Nurses Working in Intensive Care and Palliative Care Units

FLORENCE NIGHTINGALE JOURNAL OF NURSING-FLORENCE NIGHTINGALE HEMSIRELIK DERGISI, cilt.25, ss.13-20, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Palliative Care Patients’ Fear Of Covıd-19 and the Influencing Factors

2. Uluslararası Palyatif Bakım Kongresi, Türkiye, 20 Mayıs 2021

Kanser Hastaları ve Covid – 19 Pandemisi

2. Uluslararası 3. Ulusal Onkoloji Hemşireliği Kongresi, Türkiye, 18 Aralık 2020

Uzamış Gündüz Uyku Süresi ve Hipertansiyon

2. Uluslararası İç Hastalıkları Hemşireliği Kongresi, İzmir, Türkiye, 17 Aralık 2020

Meme Kanseri Sonrası Sağ Kalım Sürecinde Bakım

İzmir Demokrasi Üniversitesi Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi 2020 (ICHES-IDU 2020), İzmir, Türkiye, 20 - 21 Haziran 2020

Hemşirelik Eğitiminde Kullanılan Simülasyon Yöntemleri

İzmir Demokrasi Üniversitesi Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi 2020 (ICHES-IDU 2020), İzmir, Türkiye, 20 - 21 Haziran 2020

Onkoloji ve Kemoterapi Ünitesi Hemşirelerinin Genetik Bilgi Düzeylerinin ve Farkındalıklarının Belirlenmesi

İzmir Demokrasi Üniversitesi Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, İzmir, Türkiye, 20 - 21 Haziran 2020

Simülasyona Dayalı Deneyimlerde Büyük Grup Çözümleme Oturumu Örneği

İzmir Demokrasi Üniversitesi Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi 2020 (ICHES-IDU 2020), İzmir, Türkiye, 20 - 21 Haziran 2020, ss.331-332

Hemşirelerin Kan Transfüzyonlarına Yönelik Bilgi Düzeyi ve Hizmet İç Eğitimin Etkisi

6. Uluslararası 17. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Ankara, Türkiye, 19 - 21 Aralık 2019

Triyaj Eğitiminde Hibrid Simülasyon Uygulaması

3. Uluslararası 11. Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, 3 - 06 Ekim 2019

Simülasyona Dayalı Öğrenme Deneyimlerinde İşbirlikçi Öğrenme Modeline Göre Tasarlanan Temel Ekg Kursu’nun Etkinliği

Hemşirelik Eğitiminin Geleceği II: Ölçme Değerlendirme, Program Değerlendirme, Sürekli İyileştirme, İzmir, Türkiye, 4 Eylül - 06 Nisan 2019, ss.41-42

Palyatif bakım hastalarının semptomlarının değerlendirilmesi.

Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi, Antalya, Türkiye, 13 Mart 2019 - 17 Haziran 2020, ss.163

HEMŞİRELERİN GENETİK BİLGİSİNİN KLİNİK BAKIMA YANSITILMASI

1. Uluslararası İç Hastalıkları Hemşireliği Kongresi, Antalya, Türkiye, 25 - 27 Kasım 2018

Palyatif Bakım Hastalarında Lavanta Yağının Yaşamsal Bulgular ve Uyku Kalitesi Üzerine Etkisi

1. Uluslararası İç Hastalıkları Hemşireliği Kongresi, Antalya, Türkiye, 25 - 27 Kasım 2018, ss.525-526

Sağlık profesyonellerinin erişkin aşılanma ve hastaları aşıya yönlendirme durumları

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 40. Ulusal Kongresi, Antalya, Türkiye, 16 - 18 Ekim 2018

Kültüre duyarlı palyatif bakımın ölüm süreci üzerine etkisi: Literatür inceleme.

17. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Çanakkale, Türkiye, 4 - 06 Nisan 2018

Kültüre duyarlı palyatif bakımın ölüm süreci üzerine etkisi: Literatür inceleme.

17. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Çanakkale, Türkiye, 4 - 06 Nisan 2018

Konstipasyonun Yönetiminde Abdominal Masajın Etkisi

Uluslararası Katılımlı Palyatif Bakım ve Hospis Kongresi, İstanbul, Türkiye, 9 - 11 Mart 2018

PALYATİF BAKIM HASTALARINDA KONSTİPASYONUN YÖNETİMİ: LİTERTÜR İNCELEME

Uluslararası Katılımlı Palyatif Bakım ve Hospis Kongresi, İstanbul, Türkiye, 9 - 11 Mart 2018

Dispnenin Yönetiminde Lotus Pozisyonun Etkisi

Uluslararası Katılımlı Palyatif Bakım ve Hospis Kongresi, İstanbul, Türkiye, 9 - 11 Mart 2018, ss.60

Dyspnea

1st International 4th National Oncology Nursing Consensus Meeting Evidence-Based Palliative Care in Cancer, İstanbul, Türkiye, 6 - 07 Şubat 2017, ss.77-80 identifier identifier

Kitap & Kitap Bölümleri

Yeni ve Yeniden Önem Kazanan Enfeksiyonlar

Hemşireler İçin Miktobiyoloji, Altındiş Mustafa, Editör, Nobel Tıp Kitabevi, İstanbul, ss.537-544, 2021

Güvenli Hazırlanmış Diyet

Konsensus 2018 Kemik İliği Nakli Hemşireliğinde Kanıta Dayalı Bakım, Can Gülbeyaz, Erdal Seçkin, Koçuba Şerife, Editör, NOBEL TIP KİTABEVİ, ss.23-41, 2020

Dispne

Onkoloji Hemşireliği Genişletilmiş ve Güncellenmiş 2. Baskı, Gülbeyaz Can, Editör, Nobel Yayın Dağıtım, İzmir, ss.379-408, 2019

Simülasyon Eğiticisi Sertifikasyonu

Sağlık Bilimlerinde Simülasyon: Kavramdan Uygulamaya, Ükke Karabacak,Esra Uğur, Editör, Nobel Yayın Dağıtım, İstanbul, ss.127-133, 2019

Simülasyon Eğitici Sertifikasyonu

Sağlık Bilimlerinde Simülasyon- Kavramdan Uygulamaya, Karabacak Ü, Uğur E, Editör, NOBEL TIP KİTABEVİ, İstanbul, ss.127-133, 2019

Simülasyon Sözlüğü

Sağlık Bilimlerinde Simülasyon- Kavramdan Uygulamaya, Karabacak Ü,Uğur E, Editör, Nobel Yayın Dağıtım, İstanbul, ss.27-34, 2019

Simülasyon Türleri

Sağlık Bilimlerinde Simülasyon- Kavramdan Uygulamaya, Karabacak Ü,Uğur E, Editör, Nobel Yayın Dağıtım, İstanbul, ss.35-43, 2019

DİSPNE

KONSENSUS 2017-KANSER HASTALARINDA PALYATİF BAKIM, GÜLBEYAZ CAN, Editör, Nobel Yayın Dağıtım, İstanbul, ss.19-41, 2018