Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Collisional depolarization of the atomic Cs-6s2S1/2→10s2S1/2 transition with argon buffer gas

Meeting of the Division of Atomic, Molecular and Optical Physics, Nebraska, Amerika Birleşik Devletleri, 17 - 21 Mayıs 2005 Creative Commons License