Araştırma Alanları

  • Fizik

  • Atom ve Molekül Fiziği

  • Atomik Özellikler ve Fotonla Etkileşmeler

  • Moleküler Özellikler ve Fotonla Etkileşmeler

  • Optik

  • Temel Bilimler