Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Daily Practice of Mechanical Ventilation and Weaning in Turkish PICUs: A Multicenter Prospective Survey.

Pediatric critical care medicine : a journal of the Society of Critical Care Medicine and the World Federation of Pediatric Intensive and Critical Care Societies, cilt.21, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Therapeutic plasma exchange in pediatric intensive care: Indications, results and complications.

Therapeutic apheresis and dialysis : official peer-reviewed journal of the International Society for Apheresis, the Japanese Society for Apheresis, the Japanese Society for Dialysis Therapy, cilt.24, ss.221-229, 2020 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Intrathecal baclofen use in the management of tetanus related spasm: A case report

TURKISH JOURNAL OF PEDIATRICS, cilt.61, ss.126-129, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Extracorporeal membrane oxygenation for the support of pediatric patients with acute fulminant myocarditis.

The Turkish journal of pediatrics, cilt.61, ss.867-872, 2019 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Fatal paraphenylenediamine poisoning due to black henna.

The Turkish journal of pediatrics, cilt.58, ss.301-304, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Predictive factor for first wheezing episode.

The Turkish journal of pediatrics, cilt.57, ss.367-73, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Yoğun bakımda boğmaca tanısı ile izlenen aşısızsüt çocuklarının klinik özellikleri ve seyri etkileyenetmenler

Türk Pediatri Arşivi-Turkish Archives Of Pediatrics, cilt.55, ss.54-59, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çocuk Hastalarda Mavi Kod Uygulaması ve Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Anestezi Dergisi, cilt.28, ss.47-51, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Comprehensive Analysis of Severe Viral Infections of Respiratory Tract admitted to PICUs during the Winter Season in Turkey.

Indian journal of critical care medicine : peer-reviewed, official publication of Indian Society of Critical Care Medicine, cilt.23, ss.263-269, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Süt Çocuğunda Suçiçeği Sonrasında Gelişen Akut Osteomiyelit: Olgu Sunumu

JOURNAL OF PEDIATRIC INFECTION, cilt.11, ss.46-49, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Noninvasive ventilation in cancer children with acute respiratory failure

JOURNAL OF ACUTE DISEASE, cilt.6, ss.23-27, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Diyare Öyküsü Olan Hemolitik Üremik Sendrom Tanılı Hastaların Klinik Özellikleri

JOURNAL OF ISTANBUL FACULTY OF MEDICINE-ISTANBUL TIP FAKULTESI DERGISI, cilt.78, ss.46-50, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Amitriptilin Zehirlenmesine Ba¤l› Ciddi Aritmi: Olgu Sunumu

Çocuk Acil ve Yoğun Bakım Dergisi, cilt.1, ss.39-42, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Çocuk Yoğun Bakımda Yabancı Cisim Aspirasyonu: Tek Merkez Deneyimimz

7. Marmara Pediatri Kongresi, Türkiye, 20 - 22 Şubat 2020

Çocuk Servisinde Erken Uyarı Sistemleri

41. Pediatri Günleri 20. Pediatri Hemşireliği Günleri, Türkiye, 7 - 10 Nisan 2019

Kan Gazı Değerleri ile Ventilasyon Yönetimi: İnvaziv Destekte

7. Çocuk Dostları Kongresi, Türkiye, 7 - 09 Mart 2019

İletişim Kazalarından Korunmak

6. Marmara Pediatri Kongresi, Türkiye, 21 - 23 Şubat 2019

Anti-GAD İlişkili Otoimmun Ensefalit Olgusu

15. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi, Türkiye, 18 - 20 Ekim 2018, cilt.5, ss.256

Unutulan Hastalık Tetanus

15. ÇOCUK ACİL TIP VE YOĞUN BAKIM KONGRESİ, Türkiye, 18 - 20 Ekim 2018, cilt.5

Pediyatrik non-postkardiyotomi ekstrakorporeal membranoksijenizasyon (EKMO)

Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği 15. Kongresi, Antalya, Türkiye, 26 - 29 Ekim 2018, cilt.26, ss.267

Pralidoksim Tedavisine Yanıt Veren Organofosfat Zehirlenmesi: Olgu sunumu

13. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi, Türkiye, 5 - 08 Ekim 2016

Düzelmeyen Akciğer Bulguları: Bronşiolitis Obliterans

4. Çocuk Dostları Kongresi, Türkiye, 24 - 26 Mart 2016

ECMO Uygulanan Akut Fulminan Myokardit: Olgu Sunumu

12.Çocuk aCil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi, Türkiye, 15 - 19 Nisan 2015

Toksik Şok Sendromu Olgu Sunumu

36.PEDİATRİ GÜNLERİ VE 15. PEDİATRİ HEMŞİRELİĞİ GÜNLERİ, Türkiye, 8 - 11 Nisan 2014

Kitap & Kitap Bölümleri

Toraks Travması ve Yoğun Bakım

Çocuk Göğüs Cerrahisi, Akın Eraslan Balcı, Mustafa Yüksel, Editör, Akademisyen, ss.519-529, 2018

Çocuk Acil ve Yoğun Bakım Rutinleri

Pediyatride Rutinler , Ömer Devecioğlu,Agop Çıtak, Editör, İstanbul Tıp Kitabevi, İstanbul, ss.1-120, 2014