Assoc. Prof. SARE GUNTULU SIK


School Of Medicine, Department Of Medical Sciences

Pediatric Health And Diseases

Former Researcher

Metrics

Publication

72

Citation (WoS)

135

H-Index (WoS)

7

Citation (Scopus)

149

H-Index (Scopus)

7

Citiation (TrDizin)

1

H-Index (TrDizin)

1

Project

15

Thesis Advisory

2

Open Access

4
UN Sustainable Development Goals

Education Information

2011 - 2014

2011 - 2014

Expertise In Medicine

Istanbul University, Tıp Fakültesi, Turkey

2006 - 2011

2006 - 2011

Expertise In Medicine

University Of Health Sciences, İstanbul Süleymaniye Health Research Center For Gynaecology And Pedıatrıcs, Department Of Internal Medıcıne, Turkey

2000 - 2006

2000 - 2006

Undergraduate

Istanbul University, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Cerrahpaşa Tıp Pr., Turkey

Courses

Undergraduate

Undergraduate

Pediatric Cardiopulmoner resüsitation

Postgraduate

Postgraduate

Pediatric Neurological Emergencies

Postgraduate

Postgraduate

Respiratory Distress

Postgraduate

Postgraduate

Fluid and Electrolyte Disorders

Undergraduate

Undergraduate

Acute Gastroenteritis in Children

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2021

2021

Türkiye’de Çocuk Yoğun Bakım Ünitelerinde Akut COVID-19 Mortalite Analizi-Çok merkezli Çalışma

AKÇAY N., DURAK C., KENDİRLİ T., HAVAN M., KOÇKUZU E., BOZAN G., et al.

Uluslararası Katılımlı 17. Ulusal Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi, Antalya, Turkey, 13 October - 16 December 2021 Sustainable Development

2021

2021

Türkiye'de Çocuk Yoğun Bakımda MIS-C tanısı alan hastaların sonuçları

Sık S. G.

Uluslararası Katılımlı 17.Ulusal Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi, Antalya, Turkey, 13 - 16 October 2021

2020

2020

Çocuk Yoğun Bakımda Nörolojik Hasralıklarda Terapötik Plazma Değişimi

ŞIK S. G., ÇITAK A.

8.Çocuk Dostları Kongresi, Turkey, 12 - 14 March 2020

2020

2020

Çocuk Yoğun Bakımda Yabancı Cisim Aspirasyonu: Tek Merkez Deneyimimz

ŞIK S. G., ÇITAK A.

7. Marmara Pediatri Kongresi, Turkey, 20 - 22 February 2020

2019

2019

Çocuk Servisinde Erken Uyarı Sistemleri

ŞIK S. G.

41. Pediatri Günleri 20. Pediatri Hemşireliği Günleri, Turkey, 7 - 10 April 2019

2019

2019

Kan Gazı Değerleri ile Ventilasyon Yönetimi: İnvaziv Destekte

ŞIK S. G.

7. Çocuk Dostları Kongresi, Turkey, 7 - 09 March 2019

2019

2019

İletişim Kazalarından Korunmak

ŞIK S. G.

6. Marmara Pediatri Kongresi, Turkey, 21 - 23 February 2019

2018

2018

Anti-GAD İlişkili Otoimmun Ensefalit Olgusu

DEMİRBUGA A., ŞIK S. G., ANNAYEV A., ÇITAK A.

15. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi, Turkey, 18 - 20 October 2018, vol.5, pp.256

2018

2018

Acı Elma Yağının Yanlış Kullanımına Bağlı Konvülziyon : Olgu Sunumu

YÖNETCİ A. Ö., ŞIK S. G., DEMİRBUGA A., ANNAYEV A., ÇITAK A.

15. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi, Turkey, 18 - 20 October 2018, vol.5

2018

2018

Unutulan Hastalık Tetanus

CABİRİ A., ŞIK S. G., ANNAYEV A., DEMİRBUGA A., ÇITAK A.

15. ÇOCUK ACİL TIP VE YOĞUN BAKIM KONGRESİ, Turkey, 18 - 20 October 2018, vol.5

2018

2018

Pediyatrik non-postkardiyotomi ekstrakorporeal membranoksijenizasyon (EKMO)

ATAR M. K., ŞIK S. G., ANNAYEV A., DEMİRBUĞA A., TEMUR B., AYDIN S., et al.

Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği 15. Kongresi, Antalya, Turkey, 26 - 29 October 2018, vol.26, pp.267

2018

2018

Pediyatrik non-postkardiyotomi ekstrakorporeal membran oksijenizasyon (EKMO)

ATAR M. K., ŞIK S. G., AĞAGELDİ A., DEMİRBUĞA A., TEMUR B., AYDIN S., et al.

Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği 15. Kongresi, Antalya, Turkey, 26 - 29 October 2018

2016

2016

Pralidoksim Tedavisine Yanıt Veren Organofosfat Zehirlenmesi: Olgu sunumu

BAHAR S., ŞIK S. G., AYGÜN F.

13. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi, Turkey, 5 - 08 October 2016

2016

2016

Düzelmeyen Akciğer Bulguları: Bronşiolitis Obliterans

Bilgin N., ŞIK S. G.

4. Çocuk Dostları Kongresi, Turkey, 24 - 26 March 2016

2015

2015

ECMO Uygulanan Akut Fulminan Myokardit: Olgu Sunumu

ŞIK S. G., KAVUNCUOĞLU B., SAPMAZ S., SAYIN Ö. A., NİŞLİ K., ÇITAK A.

12.Çocuk aCil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi, Turkey, 15 - 19 April 2015

2014

2014

Toksik Şok Sendromu Olgu Sunumu

GÜLÜMSER S., ŞIK S. G., ÇITAK A., KAVUNCUOĞLU B., AYGÜN E.

36.PEDİATRİ GÜNLERİ VE 15. PEDİATRİ HEMŞİRELİĞİ GÜNLERİ, Turkey, 8 - 11 April 2014

Books & Book Chapters

2023

2023

Çocuk Yoğun Bakım Üniterlerinde Sağlık Hizmeti ile ilişkili Enfeksiyonlar

Sık S. G.

in: Çocuk Yoğun Bakımı, Agop Çıtak,Dinçer Yıldızdaş,Metin Karaböcüoğlu, Editor, Nobel Tıp Kitapevi, Ankara, pp.872-885, 2023

2023

2023

Çocuklarda Multisistemik İnflamatuar Sendrom

Sık S. G., Çıtak A.

in: Çocuk Yoğun Bakımı, Agop Çıtak,Dinçer Yıldızdaş,Metin Karaböcuoğlu, Editor, Nobel Tıp Kitapevi, Ankara, pp.897-901, 2023

2022

2022

Kardiyopulmoner Resüsitasyon Monitörizasyonu

Sık S. G.

in: Çocuk Yoğun Bakımda Monitörizasyon, Mehmet Boşnak, Editor, Türkiye Klinikleri Yayınevi, İstanbul, pp.78-81, 2022 Creative Commons License

2022

2022

Acilde sık Kullanılan İlaçlar

Sık S. G.

in: Pediatrik Hastalıklara Güncel Yaklaşımlar , Nevin HATİPOĞLU,Berna ŞAYLAN ÇEVİK,Atiye FEDAKAR,Nevin CAMBAZ KURT, Editor, Selen Yayıncılık, İstanbul, pp.1669-1679, 2022 Creative Commons License

2021

2021

Ekstrakorporeal Membran Oksijenizasyonu (ECMO) Endikasyonlar ve Kontrendikasyonları

Sık S. G.

in: Pediatrik Kardiyak Yoğun Bakım, Ayşe Berna Anıl, Editor, Türkiye Klinikleri Yayınevi, İstanbul, pp.88-92, 2021

2021

2021

Cardiac Conduction, Dysrytmias, and Pacing

Sık S. G.

in: Rogers Pediatric Intensive Care, agop Çıtak, Editor, Nobel Tıp Kitapevi, Ankara, pp.355-361, 2021

2021

2021

Extracorporeal Life Support

Sık S. G.

in: Rogers Pediatric Intensive Care , Agop Çıtak, Editor, Nobel Tıp Kitapevi, Ankara, pp.98-103, 2021

2021

2021

Rogers Çocuk Yoğun Bakım Kitabı Türkçe Çeviri

Sık S. G. (Member Of Editors Board)

in: Rogers Pediatric Intensive Care , Rogers Pediatric Intensive Care, Member Of Editors Board, Nobel Tıp Kitapevi, Ankara, 2021

2021

2021

Ekstrakorporeal membran oksijenizasyonu endikasyonlar ve kontrendikasyonlar

ŞIK S. G., ÇITAK A.

in: Pediatrik Kardiyak Yoğun Bakım, Ayse Berna Anıl, Editor, Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi, pp.88-92, 2021

2021

2021

Sepsiste Ekstrakorporeal Membran Oksijenizasyonu

ŞIK S. G., ÇITAK A.

in: Çocuklarda Ekstrakorporeal Membran Oksijenizasyonu, Tanıl Kendirli, Editor, Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi, pp.44-47, 2021

2021

2021

Kronik Solunum Yetmezliği

Sık S. G.

in: Rogers Çocuk Yoğun Bakım Kitabı Türkçe Çeviri, Agop Çıtak, Editor, Nobel Tıp Kitapevi, Ankara, pp.164-170, 2021

2020

2020

Solunum Yetmezliği ve Non İnvaziv-İnvaziv Mekanik Ventilasyon Endikasyonları

ŞIK S. G., ÇITAK A.

in: NON İNVAZİV VE İNVAZİV MEKANİK VENTİLASYON, Dİnçer Yıldızdaş, Editor, Türkiye Klinikleri, pp.1-7, 2020

2018

2018

Toraks Travması ve Yoğun Bakım

ŞIK S. G., ÇITAK A.

in: Çocuk Göğüs Cerrahisi, Akın Eraslan Balcı, Mustafa Yüksel, Editor, Akademisyen, pp.519-529, 2018

2014

2014

Çocuk Acil ve Yoğun Bakım Rutinleri

Çıtak A., Uysalol M., Şık S. G., Uzel N., Karaböcüoğlu M., Demirkol D.

in: Pediyatride Rutinler , Ömer Devecioğlu,Agop Çıtak, Editor, İstanbul Tıp Kitabevi, İstanbul, pp.1-120, 2014


Congress and Symposium Activities

02 November 2022 - 05 November 2022

02 November 2022 - 05 November 2022

18.Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi

Invited Speaker

Antalya-Turkey

09 March 2022 - 12 March 2022

09 March 2022 - 12 March 2022

10.Çocuk Dostları Kongresi

Invited Speaker

İstanbul-Turkey

13 October 2021 - 16 October 2021

13 October 2021 - 16 October 2021

17.Ulusal Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi

Invited Speaker

Antalya-Turkey

27 February 2021 - 27 February 2021

27 February 2021 - 27 February 2021

Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Sempozyumu

Invited Speaker

İstanbul-Turkey

02 October 2019 - 05 October 2019

02 October 2019 - 05 October 2019

16.Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi

Invited Speaker

Antalya-Turkey

07 April 2019 - 10 April 2019

07 April 2019 - 10 April 2019

41. Pediatri Günleri ve 20. Pediatri Hemşireliği Günleri

Invited Speaker

İstanbul-Turkey

21 February 2019 - 23 February 2019

21 February 2019 - 23 February 2019

6. Marmara Pediatri Kongresi Bilimsel Programı

Invited Speaker

İstanbul-Turkey

Citations

Total Citations (WOS): 135

h-index (WOS): 7