Yayınlar & Eserler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Beyin SRT tedavilerinde 6B masa düzeltmesinin önemi

17. Ulusal Medikal Fizik Kongresi, İstanbul, Türkiye, 18 - 19 Ekim 2019, ss.157

Personel Dozimetre Karşılaştırılması

Radyolojide Yeni Ufuklar ve Radyasyondan Korunma Sempozyumu, Nevşehir, Türkiye, 07 Nisan 2019

Akciğer Kanserli Hastaların Radyoterapisinde Adaptif Planlamanın Etkisi

10. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 19 - 23 Nisan 2012, ss.135