Meme Kanseri Radyoterapisinde IMRT ve Konformal Radyoterapi Uygulamaları için Tedavi Planlama Sisteminde Planlanan Doz Dağılımının Rando Fantomda Ölçülen Doz Dağılımıyla Uyumunun Araştırılması


Göksel Ö., Göksel E. O., Küçücük H., Garipağaoğlu M.

Acıbadem Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.12, no.2, pp.244-250, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Amaç: Bu çalışmada, meme kanseri radyoterapisinde kullanılan 3B konformal radyoterapi (3BKRT), Alan içinde alan

(Field in Field, FinF) ve yoğunluk ayarlı radyoterapi (IMRT) tekniklerinin planlanan-ölçülen doz farklarının araştırılması

amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Bu çalışma için su eşdeğeri bolus materyalinden meme şeklinde fantomlar (MŞF) oluşturularak,

Alderson rando fantom üzerine yerleştirilmiş ve planlama amaçlı bilgisayarlı tomografisi çekilmiştir. Hedef yapı ve kritik

organlar konturlandıktan sonra 3BKRT, FinF ve IMRT teknikleri için planlama (Varian Eclipse 8,6, PencilBeam) yapılmıştır.

MŞF‘nın izomerkezden geçen sagital ve transvers düzlemlerine ayrı ayrı Gafchromic EBT2 filmler yerleştirilmiş ve her bir

teknik için fantom ikişer kez ışınlanmıştır. İzomerkezden ve izomerkezin 1’er cm anterior-posterir, superior – inferior

ve sağ-solundan geçen eksenlerden film üzerinden ölçülen dozlar aynı eksenlerde tedavi planlama sisteminden (TPS)

okunan dozlarla kaşrılaştırılmıştır.

Bulgular: Uygulanan tekniklerde planlanan-ölçülen doz farkı en yüksek %4.5 ile FinF tekniğinde, en az %0.05 ile IMRT

tekniğinde bulunmuştur. Farkların %66.6‘sında ölçülen doz planlanandan daha yüksek bulunurken, bütün farkların

%93‘ünde fark %3‘ün altında bulunmuştur. En az fark izomerkezden geçen eksenler boyunca görülürken, izomerkezden

uzaklaştıkça farkın artığı bulunmuştur. Eksenlerle farklar arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır.

Sonuç: TPS’te hesaplanan doz dağılımları rando fantom üzerinde film ile ölçülen doz dağılımlarıyla karşılaştırıldığında, en

iyi IMRT için olmak üzere her üç teknik için de uyumlu bulunmuştur.