Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2010 - 2012 Yüksek Lisans

  Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Fiziği Tezli Yüksek Lisans Programı, Türkiye

 • 2007 - 2010 Yüksek Lisans

  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Fizik, Türkiye

 • 2002 - 2006 Lisans

  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Fizik, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2012 Yüksek Lisans

  IMRT ve konformal radyoterapi uygulanan meme kanseri radyoterapi uygulamalarında doz dağılımının film dozimetresi ile belirlenmesi

  Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Fiziği Tezli Yüksek Lisans Programı

 • 2010 Yüksek Lisans

  Marder uzay-zamanında kozmik sicim (string) kaynaklı bazı kozmolojik modeller

  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Fizik

Yabancı Diller

 • B1 Orta İngilizce

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

 • 2020Tıp Fakülteleri için PubMed'in Tam Metin Versiyonu ile Kaynak Tarama, Meta Analizler, Sistematik İncelemeler ve DynaMed ile KDT

  Mesleki Eğitim , Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi

 • 2020Web of Science Core Collection Keşif Burda Başlıyor: Akademisyenlere Yönelik

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi

 • 2020Uzaktan Eğitim Merkezi (UZEM) Eğitmenler için Çevrimiçi Eğitim Kursu

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi

 • 2020Online LMS Sınav Yönetimi Eğitimi

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi

 • 2020Ölçme Değerlendirme Temel Kavramları ve ÖD Uzaktan Yapılabilir Mi?

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi

 • 2020Springer Nature Yazar Çalıştayı

  Mesleki Eğitim , Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi

 • 2019İntihal Analiz Programları Eğitimi

  Diğer , Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi

 • 2019LMS (Learning Management System-Öğrenme Yönetimi Sistemi) Eğitimi

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi

 • 2019Tıp ve Sağlık Eğitiminde Ölçme-Değerlendirme Kursu

  Ölçme ve Değerlendirme , Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi

 • 2019Eğitici Gelişimi Eğitimi - Öğrenme Çıktıları Hazırlama ve Öğrenci İş Yükü Hesaplama

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi

 • 2019Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Farkındalık Eğitimi

  Güvenlik , Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi