Education Information

Education Information

 • 2011 - Continues Doctorate

  Yildiz Technical University, Faculty Of Chemıcal And Metallurgıcal Engıneerıng, Biyomühendislik Bölümü, Turkey

 • 2011 - 2017 Doctorate

  Yildiz Technical University, Graduate School Of Natural And Applied Sciences, Biyomühendislik (Dr), Turkey

 • 2007 - 2010 Postgraduate

  Yeditepe University, Instıtute Of Scıence, Biyoteknoloji (Dr) (İngilizce), Turkey

 • 2002 - 2007 Undergraduate

  Ondokuz Mayis University, Faculty Of Arts And Scıences, Department Of Bıology, Turkey

Dissertations

 • 2017 Doctorate

  Doğal Peptid Antibiyotiklerden Esinlenerek Yeni Etkin Antibakteriyellerin Geliştirilmesi

  Yildiz Technical University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyomühendislik (Dr)

 • 2017 Doctorate

  Doğal peptit antibiyotiklerden esinlenerek yeni etkin antibakteriyellerin geliştirilmesi

  Yildiz Technical University, Kimya-Metalurji Fakültesi, Biyomühendislik Bölümü