Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The feasibility of robotic-assisted concomitant procedures during mitral valve operations

TURK GOGUS KALP DAMAR CERRAHISI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF THORACIC AND CARDIOVASCULAR SURGERY, cilt.27, sa.4, ss.478-483, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

Mitral valve repair for ischemic mitral insufficiency an increased early postoperative risk fort he elderly

Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi, cilt.23, ss.239-244, 2015 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Mirror Image Gerbode or Partial Atrioventricular Canal Defect

Korean J Thorac Cardiovasc Surg., cilt.48, sa.6, ss.404-406, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier identifier

Mirrror Image Gerbode or Partial Atrioventricylar Canal Defect

Korean J Thorac Cardiovasc Surg, cilt.48, sa.6, ss.404-406, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Mirror image Gerbode or Partial AV Canal Defect

Korean Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Endoskopik safen hazırlanması Türkiye deki ilk deneyimler

Acıbadem Üniversitesi Sağlık Birimleri Dergisi, cilt.5, ss.260-264, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Endoskopik Safen Ven Hazırlanması Türkiye deki İlk Deneyimler

Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.5, sa.4, ss.260-264, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Near İnfra Red Spektroskopisi NIRS Gerçekten Doku Saturasyonunu Ölçüyor mu

Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.4, sa.3, ss.115-117, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Mid and Long Term Results of Endovascular Aortic Surgery

Turkiye Klinikleri J Cardiovasc Surg-Special Topics, cilt.4, sa.1, ss.68-74, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Endovasküler Aort Cerrahisinin Orta ve Uzun Dönem Sonuçları

Türkiye Klinikleri J Cardiovasc Surg-Special Topics, cilt.4, sa.1, ss.68-74, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kardiyak Lenfoma Olgu Sunumu ve Derleme

Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.1, sa.4, ss.241-244, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Subklavyan Arter Darlıklarında Cerrahi Uygulamalar ve Sonuçları

Damar Cerrahisi Dergisi, cilt.17, sa.2, ss.54-60, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Adjustment of inspired oxygen fraction according to body surface area during cardiopulmonary bypass

European Association of Cardiothoracic and Vascular Anesthesia (EACTA) Congresss, 9 - 11 Haziran 2011

Açık Kalp Cerrahisinde Kardiyopleji Tipinin Endoteliyal Glikokaliks Bütünlüğü Üzerine Etkisi

21.Ulusal Göğüs Kalp Damar Anestezive Yoğun Bakım Derneği Kongresi, Türkiye, 23 - 26 Nisan 2015

Dilüsyonel Aneminin ve Transfüzyonun Böbrek Fonksiyonarı Üzerine Olan Etkisi

Göğüs, Kalp, Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği19. Ulusal Kongresi, Türkiye, 16 - 19 Mayıs 2013, cilt.8, ss.73

EXPERİENCE OF THE HARVESTER IMPOVES RESULT OF ENDOSCOPIC VEN HARVESTING

27th ANNUAL OF THE ASIAN SOCIETY FOR CARDIOVASCULAR AND THORACIC SURGERY, 3 - 06 Haziran 2014

IT IS TO SEF ADJUST WARFARIN DOSAGE WITH COAGUCHECK AFTER CARDIAC SURGERY

22th ANNUAL MEETING OF THE ASIAN SOCIETY FOR CARDIOVASCULAR AND THORACIC SURGERY, 3 - 06 Nisan 2014

Valve Sparing Aortic Root Replacement Is Safe and Durable In Mid Term

22nd Annual Meeting of The Asian Society for Cardiovascular and Thoracic Surgery, Türkiye, 3 - 06 Nisan 2014

Endoscopic Saphenous Vein Harvesting First Experiences in Turkey

22nd Annual Meeting of The Asian Society for Cardiovascular and Thoracic Surgery, 3 - 06 Nisan 2014

Experience of The Harvester Improves Result of Endoscopic Vein Harvesting

22nd Annual Meeting of The Asian Society for Cardiovascular and Thoracic Surgery, 3 - 06 Nisan 2014

Impact of Dilutional Anemia and Transfusion on Renal Functions

22nd Annual Meeting of Asian Society for Cardiovascular and Thoracic Surgery, 3 - 06 Nisan 2014

It is Safe to Self Adjust Warfarin Dosage with Coaguchek After Valve Surgery

Annual Meeting of The Asian Society for Cardiovascular and Thoracic Surgery, 3 - 06 Nisan 2014

Dilüsyonel aneminin ve transfüzyonun böbrek fonksiyonları üzerine olan etkisi

Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği 19.Ulusal Kongresi, Türkiye, 16 - 19 Mayıs 2013

ERİŞKİN KALP CERRAHİSİNDE STANDART MONİTÖRİZASYONLA MİKRO SİRKÜLASYON DEĞERLENDİRİLEBİLİR Mİ

GÖGÜS KALP DAMAR ANESTEZİ VE YOĞUN BAKIM DERNEĞİ 19. ULUSAL KONGRESİ, Türkiye, 16 - 19 Mayıs 2013

DİLÜSYÖNEL ANEMİNİN VE TRANSFÜZYONUN BÖBREK FOKSİYONLARI ÜZERİNE OLAN ETKİSİ

GÖGÜS KALP DAMAR ANESTEZİ VE YOĞUN BAKIM DERNEĞİ 19. ULUSAL KONGRESİ, Türkiye, 16 - 19 Mayıs 2013

Emergent Endovascular Repair of Ruptured Aortic Aneurysms Midterm Outcomes in a Single Center

60th International Conference of the Israel Heart Society, Kudus, Endonezya, 20 - 23 Nisan 2013

Transkatater aort kapak implantasyonu orta dönem sonuçları

Türk kalp ve damar cerrahisi derneği 12.uusal kongresi, Türkiye, 8 - 11 Kasım 2012

Kalp cerrahisinde kullanılan steril eldivenlerin mikroperforasyonunun insidansı

Ulusal 12. Kardiyovasküler Cerrahi Kongresi, Türkiye, 8 - 11 Kasım 2012

Çıkan aort replasmanlarında cerrahi sonuçlar 322 olgunun analizi

Ulusal 12. Kardiyovasküler Cerrahi Kongresi, Türkiye, 8 - 11 Kasım 2012

Kalp cerrahisinde standart ve L dren kullanımının karşılaştırılması

Ulusal 12. Kardiyovasküler Cerrahi Kongresi, Türkiye, 8 - 11 Kasım 2012

Near Infrared Spektroskopısi NIRS gerçekten doku saturasyonunu ölçüyor mu

18. Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Ulusal kongresi, Türkiye, 12 - 15 Nisan 2012

To Touch or Not To Touch Severe Aortic Atherosclerosis During Coronary Artery Bypass Surgery

American Association for Thoracic Surgery, Aortic Symposium, New-York, Amerika Birleşik Devletleri, 26 - 27 Nisan 2012

NEAR İNFRA RED SPEKTROSKOPİSİ NIRS GERÇEKTEN DOKU SATURASYONUNU ÖLÇÜYOR MU

18.Gögüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği ULUSAL KONGRESİ, Türkiye, 12 - 15 Nisan 2012

TEK HATLI SOLUNUM DEVRELERİ SINGLE LIMB BREATHING CIRCUITS LIMB O GERÇEKTEN ETKİN Mİ

18.Gögüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği ULUSAL KONGRESİ, Türkiye, 12 - 15 Nisan 2012

Tek hatlı solunum devreleri Single Limb Breathing Circuit LIMB O gerçekten etkin mi

18. Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Ulusal kongresi, Türkiye, 12 - 15 Nisan 2012

Erişkin kalp cerrahisinde standart monitorizasyonla mikrosirkülasyon değerlendirilebilir mi

Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği 19. kongresi, Türkiye, 12 - 15 Nisan 2012

İdrar parsiyel oksijen basıncı doku perfüzyonu göstergesi mi

17. Göğüs kalp damar anestezisi ve yoğun bakım derneği Ulusal kongresi 13-17 Nisan 2011 Antakya., Türkiye, 13 - 17 Nisan 2011, ss.16

ROBOTİK MİTRAL KAPAK TAMİRİ VİDEO SUNUMU

XXVI. ULUSAL KARDİYOLOJİ KONGRESİ, Türkiye, 21 - 24 Ekim 2010

Acoustic comfort of biological prosthetic valves

25th Meeting of the society of Cardiac Surgeons, 21 - 23 Haziran 2007

Treatment of massive distal late endoleak of descending thoracic aortic endovascular stenting

59th European Society for Cardiovascular Surgery international Congress, 15 - 18 Nisan 2010

Coronary artery endarterectomy ımpact on morbitidy and mortality

56th International Congress of the Europen Society for Surgery, 17 - 20 Mayıs 2007