Robotik kalp cerrahis perioperatif teknik ve erken dönem sonuçları


ALHAN H. C. , ŞENAY Ş. , GÜLLÜ A. Ü. , ÖKTEN E. M. , KARABULUT E. H. , Tetik Ö.

XXVI.ULUSAL KARDİYOLOJİ KONGRESİ, Turkey, 21 October 2010 - 24 October 2014

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey