Endovasküler Desendan Torasik Aort Replasmanı Yapılmış Bir Olguda Tip 1 Endoleak Tedavisi Redo Endovasküler Desendan Torasik Aort Replasmanı ve Karotikokarotid Bypass


ARITÜRK C., ÖKTEN E. M. , DAĞDELEN S. , TORAMAN F. , KARABULUT E. H.

TÜRK KALP ve DAMAR CERRAHİSİ DERNEĞİ 12.ULUSAL KONGRESİ, Turkey, 8 - 11 November 2012

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey