Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Risks of Metabolic Syndrome in Students of the Faculty of Health Sciences

BALKAN MEDICAL JOURNAL, cilt.30, ss.296-300, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Pediatri Yoğun Bakımlarda Deliryum Yönetiminde Hemşirenin Önemi

6. Uluslararası 17.Ulusal Hemşirelik Kongresi, Ankara, Türkiye, 19 - 21 Aralık 2019, ss.376

Konjenital Kalp Hastaliği Olan Adölesanların Erişkin Bakıma Geçişte Yaşadıkları Zorluklar

1.Ulusalararası 2.Ulusal Sağlık Bakım Hizmetleri Kongresi, Ankara, Türkiye, 2 - 03 Mayıs 2019

Hemşirelik Bakiminda Umut Kavraminin Hasta Çiktilarina Etkisi

1.Ulusalararası 2.Ulusal Sağlık Bakım Hizmetleri Kongresi, Ankara, Türkiye, 2 - 03 Mayıs 2019

Kalp nakli olan hastanın postoperatif hemşirelik bakımı: Olgu sunumu

13. Uluslararası Katılımlı Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 30 Ekim - 02 Kasım 2014, ss.509-510

Diğer Yayınlar