Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Risks of Metabolic Syndrome in Students of the Faculty of Health Sciences

BALKAN MEDICAL JOURNAL, cilt.30, sa.3, ss.296-300, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Pediatri Yoğun Bakımlarda Deliryum Yönetiminde Hemşirenin Sorumlulukları ve Rolleri

Türkiye Sağlık Bilimleri ve Araştırmaları Dergisi, cilt.4, sa.1, ss.67-78, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

KONJENİTAL KALP HASTALIĞI OLAN ADÖLESANLARIN ERİŞKİN BAKIMA GEÇİŞİNDE YAŞADIKLARI SORUNLAR VE HEMŞİRELİK YAKLAŞIMLARI

Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.23, sa.4, ss.552-556, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Determination of knowledge and attitudes about pediatric delirium of nurses giving care pediatric patients in intensive care units

The 31st Annual Meeting of the European Society of Paediatric and Neonatal Intrensive Care, 15 Haziran 2021

Pediatrik Yoğun Bakımlarda Deliryum Yönetiminde Hemşirenin Önemi

6. Uluslararası 17. Ulusal Hemşirelik Kongresi, 19 - 21 Aralık 2019

Hemşirelik Bakiminda Umut Kavraminin Hasta Çiktilarina Etkisi

1.Ulusalararası 2.Ulusal Sağlık Bakım Hizmetleri Kongresi, Ankara, Türkiye, 2 - 03 Mayıs 2019

Konjenital Kalp Hastaliği Olan Adölesanların Erişkin Bakıma Geçişte Yaşadıkları Zorluklar

1.Ulusalararası 2.Ulusal Sağlık Bakım Hizmetleri Kongresi, Ankara, Türkiye, 2 - 03 Mayıs 2019

Kalp nakli olan hastanın postoperatif hemşirelik bakımı: Olgu sunumu

13. Uluslararası Katılımlı Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 30 Ekim - 02 Kasım 2014, ss.509-510