Konjenital Kalp Hastaliği Olan Adölesanların Erişkin Bakıma Geçişte Yaşadıkları Zorluklar


Ercan İ., Kızıler E.

1.Ulusalararası 2.Ulusal Sağlık Bakım Hizmetleri Kongresi, Ankara, Turkey, 2 - 03 May 2019

  • Publication Type: Conference Paper / Unpublished
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Acibadem Mehmet Ali Aydinlar University Affiliated: Yes

Abstract

KONJENİTAL KALP HASTALIĞI OLAN ADÖLESANLARIN ERİŞKİN BAKIMA GEÇİŞTE YAŞADIKLARI ZORLUKLAR

Giriş ve Amaç: Günümüzde tıbbi ve teknolojik gelişmeler konjenital kalp hastalığı olan çocukların yaşam süresinin uzamasına ve %90’ından fazlasının erişkin yaşama ulaşmasına olanak sağlamıştır. Bu durum hormonal, bilişsel, fiziksel ve entelektüel değişikliklere uyum sağlamaya çalışan adölesanların kalp hastalığı ile birlikte erişkin bakıma geçişini gerekli kılmaktadır. Erişkin sistem yönetimine hazır olmayan adölesanlar, pediatrik ve yetişkin üniteleri arasındaki bakım ve yaklaşım farklılıkları, bakımın planlanması ve kurum desteğindeki eksiklikler gibi nedenlerle geçişe direnç göstermektedir. Bu çalışmada konjenital kalp hastalığı olan adölesanların pediatrik bakımdan erişkin bakıma geçişte karşılaştıkları sorunların belirlenmesi amaçlanmıştır.

Yöntem: Çalışmaya Ulakbim, PubMed, Google Akademik, Wiley Online Library veri tabanlarında Ocak 2010-Aralık 2018 tarihleri arasında yayınlanan ilgili literatürün taranması yoluyla elde edilen veriler dahil edilmiştir.

Bulgular: Geçiş süreci kronik hastalığı olan adölesanın optimal sağlık ve iyilik halini sürdürmek için amaçlı ve planlı davranışları kazandığı, tıbbi tedavinin yanı sıra psikososyal ve eğitim desteğine de ihtiyaç duyulan aktif ve çok yönlü bir süreçtir. Yapılan araştırmalarda adölesanların pediatri ekibi ile karşılıklı kurdukları bağ nedeni ile ekipten ayrılmak istememe, yeni bir ekibe güven duyma konusunda çekincelerinin olması, geçiş sürecinin belirsizliği gibi zorluklar yaşadıkları belirlenmiştir. Bu süreç boyunca pediatri ve erişkin bakım ekibi arası koordinasyonun sağlanması, adölesan ve ebeveynlerinin geçiş sürecine hazırlanması, adölesan ve ebeveyn arasındaki sorumluluk devrinin sağlanmasında pediatri hemşirelerine büyük görevler düşmektedir.

Sonuç: Erişkin yaşama konjenital kalp hastalığı ile geçiş yapan hastalarda bakım ve takiplerin sürdürülmesi etkili bir geçiş bakımın sağlanması ile mümkündür. Ancak en sorunsuz geçiş için gerekli uygulamaların belirlenebilmesi açısından randomize kontrollü çalışmaların yapılması önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Konjenital Kalp Hastalığı, Pediatriden erişkin bakıma geçiş, Hemşirelik.