Hemşirelik Bakiminda Umut Kavraminin Hasta Çiktilarina Etkisi


Ercan İ., Kızıler E.

1.Ulusalararası 2.Ulusal Sağlık Bakım Hizmetleri Kongresi, Ankara, Turkey, 2 - 03 May 2019

  • Publication Type: Conference Paper / Unpublished
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Acibadem Mehmet Ali Aydinlar University Affiliated: Yes

Abstract

HEMŞİRELİK BAKIMINDA UMUT KAVRAMININ HASTA ÇIKTILARINA ETKİSİ

Giriş ve Amaç: Sağlık, sosyoloji, psikoloji ve felsefe alanlarının ortak kavramlarından biri olan umut; insan yaşamına, sağlık ve hastalık gibi konularda olumlu yönde katkıda bulunduğu kabul edilmiş bir güçtür. Hemşirelik mesleğinin temel amacının insan sağlığı ve yaşam kalitesini yükseltmek olması maneviyat, hedefler, konfor, kişilerarası ilişkiler ve yaşam kalitesi gibi bileşenleri olan umut kavramının önemini artırmaktadır.  Bu çalışmada hemşirelik bakımında umut kavramının önemi ve hasta bakım sonuçlarına etkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır.

Yöntem: Çalışmaya Ulakbim, PubMed, Google Akademik, Wiley Online Library veri tabanlarında ilgili literatürün taranması yoluyla elde edilen veriler dâhil edilmiştir.

Bulgular: Umut, geleceğe uyumu için bireye güç veren, yaşamdan anlam bulmasını sağlayan, iyi oluşu destekleyen dinamik bir güçtür. Araştırmalarda; bireyin yalnızlık, sıkıntı, ağrı-acı çekme gibi zor ve stresli durumlarla başa çıkmasını ve bireyi motive ederek hedeflerine ulaşmasını sağladığı; umut düzeyi yüksek olan hastaların prognozlarının daha iyi ve yaşam kalitelerinin daha yüksek olduğu belirtilmektedir. Umudun en önemli özelliği bireye yaşantısında değişiklikler yapabileceğine yönelik güven kazandırmasıdır. Umut, bireye verdiği yaşama gücü ile bireyi geleceği için çabalamaya yöneltmekte ve üzüntüyü engelleyerek iyileşme sürecini desteklemektedir. Literatürde hastaların hemşireler ve diğer bireylerle iletişimi, hastaya açık yüreklilikle davranılması, bireyin kendisine ulaşılabilir hedefler koyabilmesi, anılarının canlı tutulması ve kendisinin ve ailesinin değer görmesi gibi faktörlerin umut düzeyini artırdığı belirlenmiştir.

Sonuç: Araştırmanın sonuçları, hemşireler tarafından hastalarına iyi aşılanmış bir umut anlayışının, hastaların hastalıkları ve ilişkili sorunlar ile baş edebilmesine ve hastalık sürecinin daha rahat geçmesine yardımcı olduğunu göstermektedir. Ancak hastaların umutlarının canlı tutulmasını destekleyecek hemşirelik uygulamalarının belirleneceği kapsamlı çalışmaların yapılması önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Umut, Umutsuzluk, Hasta birey, Hemşirelik bakımı.