Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Omurilik Hasarlı Bireylerde Mesane Yönetimi: Literatür İncelemesi

Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi, cilt.11, sa.1, ss.65-75, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Evaluation of nursing students’ diagnoses using the Omaha System.

The Europen Research Journal, cilt.1, ss.1-7, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Omurilik yaralanmalı bireye bakım verenlerde stresle baş etme ve sosyal destek

Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Evaluation of Nursing Students’ Diagnoses and Interventions using the Omaha System

4th Annual International Conference on Nursing, Athens, Yunanistan, 7 - 10 Mayıs 2019

OMURİLİK HASARLI BİREYLERDE MESANE YÖNETİMİ: LİTERATÜR İNCELEMESİ

4.Ulusal ve Uluslararası Katılımlı Evde Sağlık ve Bakım Kongresi, İstanbul, Türkiye, 23 - 25 Kasım 2017

Yaşlı Bakım Modelleri’’

Geriatride Güncel Hemşirelik Yaklaşımları Sempozyumu, Türkiye, 18 - 19 Nisan 2014

Basınç Ülseri Tedavisinde Bal Temelli İyonojen Pomad Deneyimi: Olgu Sunumu

14. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Türkiye, 25 - 27 Ekim 2013

Kültürlerarası İletişim ve Hemşirelik

II. Ulusal Kültürlerarası Hemşirelik Kongresi, Türkiye, 3 - 05 Haziran 2013

Kitap & Kitap Bölümleri

Örgütsel Yapılanma

Sağlık Bilimlerinde Simülasyon: Kavramdan Uygulamaya, Ükke Karabacak,Esra Uğur, Editör, Nobel Yayın Dağıtım, İstanbul, ss.111-117, 2019

Fiziksel Altyapının Oluşturulması

Sağlık Bilimlerinde Simülasyon: Kavramdan Uygulamaya, Ükke Karabacak,Esra Uğur, Editör, Nobel Yayın Dağıtım, İstanbul, ss.103-110, 2019

Simülasyona Dayalı Öğretimin Kuramsal Altyapısı

Sağlık Bilimlerinde Simülasyon Kavramdan Uygulamaya, Ükke Karabacak,Esra Uğur, Editör, Nobel Yayın Dağıtım, İstanbul, ss.17-25, 2019

Çözümleme Süreci

Sağlık Bilimlerinde Simülasyon Kavramdan Uygulamaya, Ükke Karabacak,Esra Uğur, Editör, Nobel Yayın Dağıtım, İstanbul, ss.173-182, 2019