Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Use of simulation from high fidelity to low fidelity in teaching of safe-medication practices

Journal of the Pakistan Medical Association, vol.69, no.2, pp.195-200, 2019 (Journal Indexed in SCI Expanded) identifier identifier identifier

Relationship between student nurses' self-efficacy and psychomotor skills competence

INTERNATIONAL JOURNAL OF NURSING PRACTICE, vol.19, no.2, pp.124-130, 2013 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Prevalence of Cancer Pain in Outpatients Registered to a Cancer Therapy Center in Turkey

ASIAN PACIFIC JOURNAL OF CANCER PREVENTION, vol.12, no.6, pp.1373-1375, 2011 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier identifier

Articles Published in Other Journals

The Effects of Dressing up Preterm Infants After Tub Bathing on Moisture Loss: A Randomized Controlled Trial

CLINICAL AND EXPERIMENTAL HEALTH SCIENCES, vol.10, pp.1-8, 2020 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Çocuk Hemşireliği Eğitiminde Meslekler Arası Simülasyon: Sistematik Derleme

Turkiye Klinikleri J Pediatr Nurs-Special Topics, vol.3, no.1, pp.56-60, 2017 (Other Refereed National Journals)

Çocukluk Çağı Yaralanmaları: Güvenli Ev Ortamı Oluşturma

Cumhuriyet Hemşirelik Dergisi, vol.4, no.1, pp.41-47, 2015 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Covid-19 Sürecinde Öğrenci Performanslarına Yönelik Bir Değerlendirme

Hemşirelik Eğitiminin Geleceği 3: Pandemi Sürecinde Eğitimi İyileştirme Yaklaşımları, İzmir, Turkey, 27 - 29 September 2021, pp.1 Sustainable Development

Acıbadem Üniversitesi Hemşirelik Bölümü Çok Boyutlu Program Değerlendirme Modeli

Hemşirelik Eğitiminin Geleceği 3: Pandemi Sürecinde Eğitimi İyileştirme Yaklaşımları, İzmir, Turkey, 27 - 29 September 2021, pp.47-57

Determining The Effect of Two Different Methods in Children to Maintain Drain Patency After Cardiac Surgery

(ESPNIC 2021) The 31st Annual Meetıng Of The European Society of Paediatric and Neonatal Intensive Care , 15 - 18 June 2021, pp.1

Doğum Sonu Erken Dönemde Emzirme Yeterliliğinin Yenidoğanın Fizyolojik Tartı Kaybına Etkisi

64. Türkiye Milli pediatri Kongresi, 19. Milli Çocuk Hemşireliği Kongresi, İstanbul, Turkey, 15 - 20 December 2020, pp.1

Çocuklarda Nebülizatörle İlaç Uygulaması: Nasıl Uyguluyoruz?

2. Uluslararası 7. Ulusal Pediatri Hemşireliği Kongresi, İzmir, Turkey, 27 - 30 November 2019

Effect of Two Different Debriefıng Methods Applied During Simulation-Based Education on Student Satisfaction and Self-Confidence in Learning

30th Annual Meetingof the European Society of Paediatric and Neonatal İntensive Care, Salzburg, Austria, 18 - 21 June 2019, pp.1

Simülasyon Temelli Pediatri Hemşireliği Eğitimi: Güvenli İlaç Uygulamaları ve Özgüven

41. Pediatri Günleri 20. Pediatri Hemşireliği Günleri, Turkey, 7 - 10 April 2019

Retrospective Examination of Pressure Wounds After Liver Transplantatıon in Children

7th Congress of the European Academy of Paediatric Societies, Paris, France, 30 October - 03 November 2018

THE EFFECT OF DRESSING AFTER TUB BATHING ON MOISTURE LOSS IN PRETERM INFANTS

2nd Congress of joint EuropeanNeonatal Societies (jENS 2017), VENEDİK, Italy, 31 October - 04 November 2017, vol.6

Books & Book Chapters

Simülasyon Tasarım Şablonu

in: Sağlık Bilimlerinde Simülasyon, Kavramdan Uygulamaya, ÜKKE KARABACAK,ESRA UĞUR, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, İstanbul, pp.159-173, 2019

Simülasyon Tasarımı

in: Sağlık Bilimlerinde Simülasyon, Kavramdan Uygulamaya. , ÜKKE KARABACAK,ESRA UĞUR, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, İstanbul, pp.147-157, 2019

Mulaj

in: Sağlık Bilimlerinde Simülasyon Kavramdan Uygulamaya, Karabacak Ü, Uğur E., Editor, Nobel Tıp Kitapevleri, pp.207-211, 2019