Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Damak yarığı olan bebeklerde ameliyat sonrası farklı biberon kullanımının beslenme sürecine etkisi

4. Uluslararası Akdeniz Pediatri Hemşireliği ve 3. Uluslararası 8. Ulusal Pediatri Hemşireliği Kongresi, Erzurum, Turkey, 1 - 03 June 2023, pp.469

Doğum Sonu Anne Bebek Bağını Etkileyen Faktörler: Modelleme Çalışması

4. Uluslararası 5. Ulusal Doğum Sonu Bakım Kongresi, Pamukkale, Turkey, 29 September - 01 October 2022

Pediatrik yoğun bakım ünitesinde yatan bebeklerde monitörizasyon elektrotlarının değişim süresinin cilt nemine ve durumuna etkisi

Uluslararası Katılımlı 17. Ulusal Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi ve 13. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi, Antalya, Turkey, 13 - 16 October 2021, pp.297

Acıbadem Üniversitesi Hemşirelik Bölümü Çok Boyutlu Program Değerlendirme Modeli

Hemşirelik Eğitiminin Geleceği 3: Pandemi Sürecinde Eğitimi İyileştirme Yaklaşımları, İzmir, Turkey, 27 - 29 September 2021, pp.47-57

Hemşirelik Eğitiminde Simülasyon Kullanımı-SİMKAMP Örneği

HEMŞİRELİK EĞİTİMİNİN GELECEĞİ SEMPOZYUMU 3: PANDEMİ SÜRECİNDE EĞİTİMİ İYİLEŞTİRME YAKLAŞIMLARI, İzmir, Turkey, 27 - 29 September 2021, pp.58-59

Covid-19 Sürecinde Öğrenci Performanslarına Yönelik Bir Değerlendirme

Hemşirelik Eğitiminin Geleceği 3: Pandemi Sürecinde Eğitimi İyileştirme Yaklaşımları, İzmir, Turkey, 27 - 29 September 2021, pp.1 Sustainable Development

Determining The Effect of Two Different Methods in Children to Maintain Drain Patency After Cardiac Surgery

(ESPNIC 2021) The 31st Annual Meetıng Of The European Society of Paediatric and Neonatal Intensive Care , 15 - 18 June 2021, pp.1

Doğum Sonu Erken Dönemde Emzirme Yeterliliğinin Yenidoğanın Fizyolojik Tartı Kaybına Etkisi

64. Türkiye Milli pediatri Kongresi, 19. Milli Çocuk Hemşireliği Kongresi, İstanbul, Turkey, 15 - 20 December 2020, pp.1

Çocuklarda Nebülizatörle İlaç Uygulaması: Nasıl Uyguluyoruz?

2. Uluslararası 7. Ulusal Pediatri Hemşireliği Kongresi, İzmir, Turkey, 27 - 30 November 2019

Effect of Two Different Debriefıng Methods Applied During Simulation-Based Education on Student Satisfaction and Self-Confidence in Learning

30th Annual Meetingof the European Society of Paediatric and Neonatal İntensive Care, Salzburg, Austria, 18 - 21 June 2019, pp.1

Simülasyon Temelli Pediatri Hemşireliği Eğitimi: Güvenli İlaç Uygulamaları ve Özgüven

41. Pediatri Günleri 20. Pediatri Hemşireliği Günleri, Turkey, 7 - 10 April 2019

Retrospective Examination of Pressure Wounds After Liver Transplantatıon in Children

7th Congress of the European Academy of Paediatric Societies, Paris, France, 30 October - 03 November 2018

THE EFFECT OF DRESSING AFTER TUB BATHING ON MOISTURE LOSS IN PRETERM INFANTS

2nd Congress of joint EuropeanNeonatal Societies (jENS 2017), VENEDİK, Italy, 31 October - 04 November 2017, vol.6

Books & Book Chapters

Mulaj

in: Sağlık Bilimlerinde Simülasyon Kavramdan Uygulamaya, Karabacak Ü, Uğur E., Editor, Nobel Tıp Kitapevleri, pp.207-211, 2019

Simülasyon Tasarım Şablonu

in: Sağlık Bilimlerinde Simülasyon, Kavramdan Uygulamaya, ÜKKE KARABACAK,ESRA UĞUR, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, İstanbul, pp.159-173, 2019

Simülasyon Tasarımı

in: Sağlık Bilimlerinde Simülasyon, Kavramdan Uygulamaya. , ÜKKE KARABACAK,ESRA UĞUR, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, İstanbul, pp.147-157, 2019

Metrics

Publication

33

Citation (WoS)

28

H-Index (WoS)

3

Citation (Scopus)

30

H-Index (Scopus)

3

Project

1

Intellectual Property

1

Thesis Advisory

6

Open Access

1
UN Sustainable Development Goals