Başarılar & Tanınırlık

Kongre ve Sempozyum Katılımı Faaliyetleri

 • 2019 Acıbadem Üniversitesi Atakent Hastanesi 5. Yıl Tıpta Yenilikler Sempozyumları İç Hastalıkları'nda Yenilikler. Konuşma: Hipertansiyon Tedavisinde Yenilikler.

  Çalışma Grubu

  İstanbul, Türkiye

 • 2019 15. ULUDAĞ İÇ HASTALIKLARI ULUSAL KIŞ KONGRESİ. Konuşma: Metabolik Ensefalopatiler.

  Çalışma Grubu

  Bursa, Türkiye

Ödüller

 • Kasım 2020 COVID-19 Hastalarında Trombotik Belirteçler

  X. İstanbul Dahiliye Klinikleri Buluşması

 • Kasım 2017 Banu Böyük, Yıldız Okuturlar, Göktürk Ögredici, Amil Rahimli, Sema Çiftçi Doğanşen, Meral Mert.Diyabet Tedavisinde C Peptid Düzeyinin Önemi.VII. İstanbul Dahiliye Klinikleri Buluşması. 17-19 Kasım 2017. Marriott Hotel Asia, İstanbul.

  Sözlü Bildiri Üçüncülük Ödülü. 7. İstanbul Dahiliye Klinikleri Buluşması. 2017

 • Aralık 2015 Ömer Şeker, Yıldız Okuturlar, Hakan Koçoğlu, Zeynep Fetullahoğlu, Hanişe Özkan, Özlem Harmankaya, Abdulbaki Kumbasar. 2011-2014 Yılları Arasında İç Hastalıkları Kliniğine Yatırılan Diyabetes Mellitus Tanılı Hastaların Maliyet Analizi. 5.İstanbul Dahiliye Klinikleri Buluşması, 4-6 Aralık 2015, Cevahir Asia Hotel, İstanbul.

  Sözlü Bildiri İkincilik Ödülü, 5. İstanbul Dahiliye Klinikleri Buluşması, 2015

 • Nisan 2015 Hakan Koçoğlu, Yıldız Okuturlar, Başak Oğuz, Ebru Öztürk, Yüksel Altuntaş, Mehmet Hurşitoğlu, Ozlem Harmankaya, Abdulbaki Kumbasar. Üst Gastrointestinal Sistem Kanaması ile Başvuran Hastaların Maliyet Analizi. VI. Ulusal Haseki Tıp Kongresi. 30 Nisan-2 Mayıs 2015. Hilton Dalaman Sarıgerme Resort / Muğla.

  Poster Bildiri İkincilik Ödülü, 7. Ulusal Haseki Kongresi, 2015

 • Kasım 2013 Yıldız Okuturlar, Deniz Yilmaz, Habip Gedik, Kemale Gencali, Esra Demir, Hanişe Özkan, Ümit Barbaros Üre, Özlem Kaptanoğullari (2013). Geriatrik hasta populasyonunda yatırılarak takip edilen toplum kökenli pnömoni olgularının klinik sonuçları.

  Poster Bildiri Üçüncülük Ödülü 3. Istanbul Dahiliye Klinikleri Bulusması. 2013

 • Kasım 2013 Emre Çakir,Yıldız Okuturlar,Meral Mert,Özlem Harmankaya,Yeşim Özdem İnan, Derya Pekerkivanç, Baki Kumbasar (2014). Nadir görülen pankreasendokrintümörü: İnsülinoma.

  Poster Bildiri Üçüncülük Ödülü İstanbul Dahiliye Klinikleri Bulusması. 2014

 • Şubat 2006 Fahir Özkalemkaş, Ridvan Ali, Yıldız Okuturlar, Vildan Özkocaman, Tülay Özçelik, Atilla Özkan, Ülkü Ozan, İlker Ercan, Kürşat Eskin, Özen Öz, Efnan Şentürk, Ahmet Tunalı (2006). Hematolojik Maligniteli Febril Hastalarda MASCC Skoru İnvaziv Aspergillozu Haber Vermede Yararlımı?

  Astra Zeneca Poster Ödülü, 7. Febril Nörtopeni Sempozyumu. 2006

 • Şubat 2005 Yıldız Okuturlar, Fahir Özkalemkaş, Ridvan Ali, Vildan Özkocaman, Tülay Özçelik, Ülkü Ozan, Atilla Özkan, Beyza Ener, Öztürk Hülya, Ahmet Tunali (2005). Febril Nötropenik Hastalarda Pulmoner Fungal İnfeksiyon Tanısı: Post-mortem İnce İğne Aspirasyon Biyopsi Sonuçları.

  Astra Zeneca Genç Arastırmacı Ödülü, 6. Febril Nötropeni Sempozyumu. 2005

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 203

h-indeksi (WOS): 8

Davetli Konuşmalar

 • Nisan 2021 OTURUM - 1 COVID-19 PANELİ KİME, NE ZAMAN, HANGİ TEDAVİ? Oturum Başkanı: Abdulbaki KUMBASAR Covid-19 Tedavisinde Plazmaferez, İmmünplazma ve ECMO Yıldız OKUTURLAR Covid-19 Seyrinde Sitokin Fırtınası ve Kontrolü Seydahmet AKIN

  Konferans

  5. İç Hastalıkları Akademisi, Türkiye

 • Mart 2021 Covid-19'da Pulmoner Emboli: Vaka Sunumu

  Seminer

  17. Uludağ İç Hastalıkları Ulusal Kış Kongresi 5-7 Mart 2021, Türkiye