Araştırma Alanları

 • Sağlık Bilimleri

 • Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

 • Göğüs Hastalıkları ve Allerji

 • İç Hastalıkları

 • Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları

 • Gastroenteroloji-(Hepatoloji)

 • Hematoloji

 • Nefroloji

 • Onkoloji

 • İmmünoloji ve Romatoloji

 • Geriatri