Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2015 - 2018 Ön Lisans

  Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi, Seyahat-Turizm Ve Eğlence Hizmetleri Bölümü, Türkiye

 • 2001 - 2004 Tıpta Uzmanlık

  İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri Bölümü, Türkiye

 • 1991 - 1997 Yüksek Lisans

  İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2003 Tıpta Uzmanlık

  Toplumdan kazanılmış pnömoni ve kronik bronşitin akut alevlenmesinden izole edilen bakterilerin yeni kinolonlara ve bazı antimikrobik ajanlara olan direnci

  İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri Bölümü

Yabancı Diller

 • C2 Yeterlilik İngilizce

 • A2 Temel Almanca

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

 • 2019 Ölçme değerlendirme kursu

  Mesleki Eğitim , Acıbadem Üniversitesi

 • 2018KALDER Özdeğerlendirme

  Kalite Yönetimi , KALDER

 • 2017ISO 15189 Tıbbi Laboratuvarların Akreditasyonu İç tetkik Eğitimi

  Kalite Yönetimi , Yeditepe Üniversitesi Hastane

 • 2017ISO 15189 Tıbbi Laboratuvarların Akreditasyonu Temel Eğitimi

  Kalite Yönetimi , Yeditepe Üniversitesi Hastanesi

 • 2016Eğitici Gelişimi Temel Kursu

  Mesleki Eğitim , Acıbadem Üniversitesi

 • 2016Sağlık Kuruluşlarından Kaynaklanan Atık suların Arıtımı ve Bertarafı Projesi Çalıştayı

  İş Sağlığı ve Güvenliği , TUBITAK TUSSIDE

 • 2015Symposium of Cutting Edge Laboratory Management in Europe CELME 2015

  Mesleki Kurs , EFLM

 • 2015The Clinical Mycology Master Class: Diagnosis and Treatment of Invasive Fungal Diseases

  Mesleki Kurs , Mikoloji Derneği

 • 2014WFME-TEPDAD Konferansı-Çalıştayı Tıp Eğitiminde Nitelik Güvencesi Amacıyla Akreditasyon

  Kalite Yönetimi , Yeditepe Üniversitesi

 • 2013IRCA ( International Register of Certificated Auditors ) onaylı ISO 9001 baş denetçi eğitim programı

  Kalite Yönetimi , IRCA

 • 2011ESCMID Conference on Infections in Immunocompromised Hosts

  Mesleki Kurs , ESCMID

 • 2011Eğitici Gelişimi Programı Öğrencilerin Becerilerini Sınamak konulu 3.modül

  Mesleki Eğitim , Yeditepe Üniversitesi

 • 2011Eğitici Gelişimi Programı Ölçme Değerlendirmeye Giriş konulu 2.modül

  Mesleki Eğitim , Yeditepe Üniveristesi

 • 2011Eğitici Gelişimi Programı Tıp Eğitiminde Temel Bilgi ve Beceriler konulu 1.Modül

  Mesleki Eğitim , Yeditepe Üniversitesi

 • 2010ESCMID Postgraduate education course on Brucellosis, 6-7 Mayıs 2010,Kuşadası

  Mesleki Kurs , ESCMID

 • 2009ESCMID Postgraduate education course:Antibiotic Resistance and Healthcare Associated Infections:Prevention and Treatment

  Mesleki Kurs , ESCMID

 • 2009ESCMID Postgraduate education course: Acinetobacter infections: Microbiological, Clinical and Therapeutic Aspects

  Mesleki Kurs , ESCMID

 • 2009ESCMID Postgraduate Education Course Beta lactamases in Community- acquired Infections: from lab to clinic

  Mesleki Kurs , ESCMID

 • 2009Türkiyede Bulaşıcı Hastalıkların Epidemiyolojik Sürveyansı ve Kontrolü Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi TR0503.13 kapsamında Parazitoloji Modulü

  Mesleki Eğitim , Türkiyede Bulaşıcı Hastalıkların Epidemiyolojik Sürveyansı ve Kontrolü Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi TR0503.13

 • 2008Teaching Teachers Course Curriculum Development and Change

  Mesleki Eğitim , Yeditepe Üniversitesi

 • 2008ESCMID Viral Haemorrhagic Fevers

  Mesleki Kurs , ESCMID

 • 2007Teaching Teachers Course

  Mesleki Eğitim , Yeditepe Üniversitesi

 • 2007Teaching Teachers Course

  Mesleki Eğitim , Yeditepe Üniversitesi

 • 2007Türkiyede Bulaşıcı Hastalıkların Epidemiyolojik Sürveyansı ve Kontrolü Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi TR0503.13 kapsamında Temel Laboratuvar Yönetimi Eğitimi

  Mesleki Eğitim , Türkiyede Bulaşıcı Hastalıkların Epidemiyolojik Sürveyansı ve Kontrolü Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi TR0503.13

 • 2006Klinik Laboratuvarlarda Kalite Yönetimi ve ISO 15189 Akreditasyonu

  Kalite Yönetimi , Türk Biyokimya Derneği