Başarılar & Tanınırlık

Davetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

 • 2019 5.ULUSAL KLİNİK MİKROBİYOLOJİ KONGRESİ

  Davetli Konuşmacı

  İzmir, Türkiye

 • 2019 5.ULUSAL KLİNİK MİKROBİYOLOJİ KONGRESİ

  Katılımcı

  İzmir, Türkiye

 • 2019 ULUSAL TIP EĞİTİMİ SEMPOZYUMU 2019

  Katılımcı

  Eskişehir, Türkiye

 • 2018 V. TIP EĞİTİMİ GÜNLERİ

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2018 Sağlıklı Yaşam Sempozyumu

  Davetli Konuşmacı

  İstanbul, Türkiye

 • 2018 6. Acıbadem Kadın Doğum Günleri

  Davetli Konuşmacı

  İstanbul, Türkiye

 • 2017 Ulusal İmmunoterapi ve Onkoloji Kongresi,

  Davetli Konuşmacı

  Antalya, Türkiye

 • 2013 2 Ulusal Mikrobiyoloji Kongresi,

  Davetli Konuşmacı

  Antalya, Türkiye

 • 2011 4.Ulusal Viroloji Kongresi

  Davetli Konuşmacı

  İstanbul, Türkiye

 • 2011 Workshop on evidence based laboratory medicine in microbiology and immunology.

  Davetli Konuşmacı

  İstanbul, Türkiye

Ödüller

 • Şubat 2016 Dördüncü Jenerasyon Hızlı HIV Antijen Antikor testi ile Seroprevelansın Düşük Olduğu veya Bilinmediği Ülkelerde Algoritma Önerisi

  1.Ulusal Viroloji Günleri Ve Kursu

 • Haziran 2008 Diziye Özgül Polimeraz Zincirleme tepkimesi ile Mikobakteri Türlerinin Saptanması Poster 3.lük ödülü

  5.Ulusal Moleküler Ve Tanısal Mikrobiyoloji Kongresi

Burslar

 • 2002 - 2002 FEMS

  Diğer Uluslararası Organizasyonlar

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 163

h-indeksi (WOS): 7