Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 1973 - 1976
  Doktora

  University of Reading, Chemistry, İngiltere

 • 1971 - 1973
  Yüksek Lisans

  Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 1973
  Yüksek Lisans

  Yeni bir polimerizasyon katalizörü olan Luperox (2,5- dimetil 2,5-dihidro-peroksi heksan)'ın polimerizasyon başlatıcısı olarak kullanılması : reaksiyon kinetiği, katalizörün ayrışması ve molekül ağırlığı dağılımı

  Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü

Yabancı Diller

 • C2 Yeterlilik
  İngilizce