Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Emotional and behavioral problems seen among a group of children and adolescents living in a refugee camp in Turkey

ANADOLU PSIKIYATRI DERGISI-ANATOLIAN JOURNAL OF PSYCHIATRY, cilt.19, ss.419-426, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Dandy-Walker Malformation Presenting with Affective Symptoms

NOROPSIKIYATRI ARSIVI-ARCHIVES OF NEUROPSYCHIATRY, cilt.54, ss.277-281, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Mental health problems of second generation children and adolescents with migration background

INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHIATRY IN CLINICAL PRACTICE, cilt.21, ss.142-147, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

The preferred clothing style in psychiatrists and its effect on the patient-physician relationship

ANADOLU PSIKIYATRI DERGISI-ANATOLIAN JOURNAL OF PSYCHIATRY, cilt.17, ss.51-55, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Relationship of Suicidal Ideation and Behavior to Attachment Style in Patients with Major Depression

NOROPSIKIYATRI ARSIVI-ARCHIVES OF NEUROPSYCHIATRY, cilt.52, ss.283-288, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Traumatic grief presented with self-injury and suicide attempt: a case report

ANADOLU PSIKIYATRI DERGISI-ANATOLIAN JOURNAL OF PSYCHIATRY, cilt.15, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Paroxetine may cause increase in carcinoebmryonic antigen (CEA)

EUROPEAN JOURNAL OF CLINICAL PHARMACOLOGY, cilt.65, ss.1271, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Psychiatric comorbidities in cases with Duchenne muscular dystrophy: a case series

DUSUNEN ADAM-JOURNAL OF PSYCHIATRY AND NEUROLOGICAL SCIENCES, cilt.32, ss.359-364, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Bipolar Bozukluk ve Şiddet Davranışı ile Başvuran Bir Tuberoskleroz Olgusunda Lityum Tedavisi

Acibadem Universitesi Saglik Bilimleri Dergisi, cilt.9, ss.195-199, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Change Starts with us: Stigmatizing Attitudes Towards Mental Illnesses and the Use of Stigmatizing Language Among Mental Health Professionals

DUSUNEN ADAM-JOURNAL OF PSYCHIATRY AND NEUROLOGICAL SCIENCES, cilt.30, ss.224-232, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Gamma-hydroxybutyrate (GHB): an Emerging Substance of Abuse

DUSUNEN ADAM-JOURNAL OF PSYCHIATRY AND NEUROLOGICAL SCIENCES, cilt.30, ss.73-74, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Capgras Syndrome After Use of Synthetic Cannabinoids: an Adolescent Case

Dusunen Adam-Journal of Psychiatry and Neurological Sciences, cilt.29, ss.374-378, 2016 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

“Sıla Özlemi” Yasın Bir Biçimi Midir? Bir Olgunun Düşündürdükleri

Journal of Mood Disorders, cilt.6, ss.259-260, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Akut ve Geçici Psikotik Bozukluk İzleminde Tanı Stabilitesi: Bir Ön Çalışma

KLINIK PSIKIYATRI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF CLINICAL PSYCHIATRY, cilt.19, ss.73-77, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Cerrahi ve dahili branş hekimlerinde tükenmişlik düzeyini etkileyen değişkenler ve tükenmişliğin işe bağlılık ve örgütsel bağlılık ile ilişkisi

KLINIK PSIKIYATRI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF CLINICAL PSYCHIATRY, cilt.19, ss.176-184, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Complicated Grief and Its Treatment

DUSUNEN ADAM-JOURNAL OF PSYCHIATRY AND NEUROLOGICAL SCIENCES, cilt.28, ss.281-282, 2015 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Eating Attitudes, Depression and Anxiety Levels of Patients with Hyperemesis Gravidarum Hospitalized in an Obstetrics and Gynecology Clinic

DUSUNEN ADAM-JOURNAL OF PSYCHIATRY AND NEUROLOGICAL SCIENCES, cilt.28, ss.119-126, 2015 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Sentetik Kannabinoidlerin Yaşamı Tehdit Eden Etkileri: 3 Olgu

Bağımlılık Dergisi, cilt.16, ss.100-104, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Erişkinde Asperger Sendromu ve Bipolar Bozukluk Birlikteliği: Bir Olgu Sunumu

Yeni Symposium, cilt.53, ss.16-19, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Bilateral pedal edema associated with olanzapine treatment: A case report

The Journal of Neurobehavioral Sciences, cilt.2, ss.42, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Şizofrenide genital self mutilasyon: Bir olgu

KLINIK PSIKIYATRI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF CLINICAL PSYCHIATRY, cilt.17, ss.134-137, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Travmaya Kişilerarası İlişkiler Psikoterapisi İle Yaklaşım

1. Kişilerarası İlişkiler Psikoterapisi Sempozyumu, Türkiye, 16 Mart 2018

Refugees Welcome: Working with Refugees and Asylum Seekers in Turkey

IX. Türk Alman Psikiyatri (DTGPP) Kongresi, 14 - 17 Eylül 2016

Sinema Filmlerinde İntihar ve Yansımaları

Türkiye Psikiyatri Derneği 20. Yıllık Toplantısı ve Klinik Eğitim Sempozyumu, Türkiye, 4 - 07 Mayıs 2016

Huntington Hastalığı’na eşlik eden psikotik bulgular: bir olgu sunumu

Türkiye Psikiyatri Derneği 20. Yıllık Toplantısı ve Klinik Eğitim Sempozyumu, Türkiye, 4 - 07 Mayıs 2016

Serebellar ataksi ve atipik psikoz birlikteliği: bir olgu sunumu

Türkiye Psikiyatri Derneği 20. Yıllık Toplantısı ve Klinik Eğitim Sempozyumu, Türkiye, 4 - 07 Mayıs 2016

Şizofreni Portreleri: Yazılı Basının Güncel Bir Analizi

Türkiye Psikiyatri Derneği 20. Yıllık Toplantısı ve Klinik Eğitim Sempozyumu, Türkiye, 4 - 07 Mayıs 2016

Psikotik davranış mı, dissosiyatif belirti mi? Kendini yakma davranışı ile başvuran bir olgunun ayırıcı tanısı

Türkiye Psikiyatri Derneği 20. Yıllık Toplantısı ve Klinik Eğitim Sempozyumu, Türkiye, 4 - 07 Mayıs 2016

Ya Biz? Ruh Sağlığı Çalışanlarında Damgalayıcı Tutumlar

51. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Türkiye, 25 - 29 Kasım 2015

İntihar girişimi sonucunda gelişen Brown-Sequard Sendromu: bir olgu sunumu

Türkiye Psikiyatri Derneği 19. Yıllık Toplantısı ve Klinik Eğitim Sempozyumu, Türkiye, 6 - 09 Mayıs 2015

Sigara savaşçısı: Medyatik bir sanrılı bozukluk olgusu

Türkiye Psikiyatri Derneği 19. Yıllık Toplantısı ve Klinik Eğitim Sempozyumu, Türkiye, 6 - 09 Mayıs 2015

Sinema filmlerinde ruhsal hastalıklara yönelik tutum ve damgalama

Türkiye Psikiyatri Derneği 19. Yıllık Toplantısı ve Klinik Eğitim Sempozyumu, Türkiye, 6 - 09 Mayıs 2015

Aşkın Evrimi: Bağlanmak ve Yitirmek

46. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Türkiye, 5 - 09 Ekim 2010

Immigration and cinema: Changing Meanings

VII. Türk Alman Psikiyatri (DTGPP) Kongresi, 21 - 25 Eylül 2010

Dört olgu nedeniyle sınav kaygısında hipnoterapi

Türkiye Psikiyatri Derneği 11. Yıllık Toplantı- Bahar sempozyumu ve Avrupa’xxda Psikiyatri Uydu Sempozyumu, Türkiye, 25 - 28 Nisan 2007