Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Emotional and behavioral problems seen among a group of children and adolescents living in a refugee camp in Turkey

ANADOLU PSIKIYATRI DERGISI-ANATOLIAN JOURNAL OF PSYCHIATRY, vol.19, no.4, pp.419-426, 2018 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Dandy-Walker Malformation Presenting with Affective Symptoms

NOROPSIKIYATRI ARSIVI-ARCHIVES OF NEUROPSYCHIATRY, vol.54, no.3, pp.277-281, 2017 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Mental health problems of second generation children and adolescents with migration background

INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHIATRY IN CLINICAL PRACTICE, vol.21, no.2, pp.142-147, 2017 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

The preferred clothing style in psychiatrists and its effect on the patient-physician relationship

ANADOLU PSIKIYATRI DERGISI-ANATOLIAN JOURNAL OF PSYCHIATRY, vol.17, no.1, pp.51-55, 2016 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Relationship of Suicidal Ideation and Behavior to Attachment Style in Patients with Major Depression

NOROPSIKIYATRI ARSIVI-ARCHIVES OF NEUROPSYCHIATRY, vol.52, no.3, pp.283-288, 2015 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Traumatic grief presented with self-injury and suicide attempt: a case report

ANADOLU PSIKIYATRI DERGISI-ANATOLIAN JOURNAL OF PSYCHIATRY, vol.15, 2014 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Paroxetine may cause increase in carcinoebmryonic antigen (CEA)

EUROPEAN JOURNAL OF CLINICAL PHARMACOLOGY, vol.65, no.12, pp.1271, 2009 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Long COVID and Its Psychiatric Aspects.

Journal of the Academy of Consultation-Liaison Psychiatry, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

Covid-19-related anxiety levels in physicians: a preliminary study

DUSUNEN ADAM-JOURNAL OF PSYCHIATRY AND NEUROLOGICAL SCIENCES, vol.33, no.4, pp.366-375, 2020 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Psychiatric comorbidities in cases with Duchenne muscular dystrophy: a case series

DUSUNEN ADAM-JOURNAL OF PSYCHIATRY AND NEUROLOGICAL SCIENCES, vol.32, no.4, pp.359-364, 2019 (Journal Indexed in ESCI) identifier identifier

Bipolar Bozukluk ve Şiddet Davranışı ile Başvuran Bir Tuberoskleroz Olgusunda Lityum Tedavisi

Acibadem Universitesi Saglik Bilimleri Dergisi, vol.9, no.2, pp.195-199, 2018 (Other Refereed National Journals)

Gamma-hydroxybutyrate (GHB): an Emerging Substance of Abuse

DUSUNEN ADAM-JOURNAL OF PSYCHIATRY AND NEUROLOGICAL SCIENCES, vol.30, no.1, pp.73-74, 2017 (Journal Indexed in ESCI) identifier identifier

Capgras Syndrome After Use of Synthetic Cannabinoids: an Adolescent Case

Dusunen Adam-Journal of Psychiatry and Neurological Sciences, vol.29, no.4, pp.374-378, 2016 (Journal Indexed in ESCI) identifier identifier

“Sıla Özlemi” Yasın Bir Biçimi Midir? Bir Olgunun Düşündürdükleri

Journal of Mood Disorders, vol.6, no.4, pp.259-260, 2016 (Other Refereed National Journals)

Cerrahi ve dahili branş hekimlerinde tükenmişlik düzeyini etkileyen değişkenler ve tükenmişliğin işe bağlılık ve örgütsel bağlılık ile ilişkisi

KLINIK PSIKIYATRI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF CLINICAL PSYCHIATRY, vol.19, no.4, pp.176-184, 2016 (Other Refereed National Journals)

Akut ve Geçici Psikotik Bozukluk İzleminde Tanı Stabilitesi: Bir Ön Çalışma

KLINIK PSIKIYATRI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF CLINICAL PSYCHIATRY, vol.19, no.2, pp.73-77, 2016 (Other Refereed National Journals)

Complicated Grief and Its Treatment

DUSUNEN ADAM-JOURNAL OF PSYCHIATRY AND NEUROLOGICAL SCIENCES, vol.28, no.3, pp.281-282, 2015 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Eating Attitudes, Depression and Anxiety Levels of Patients with Hyperemesis Gravidarum Hospitalized in an Obstetrics and Gynecology Clinic

DUSUNEN ADAM-JOURNAL OF PSYCHIATRY AND NEUROLOGICAL SCIENCES, vol.28, no.2, pp.119-126, 2015 (Journal Indexed in ESCI) identifier identifier

Sentetik Kannabinoidlerin Yaşamı Tehdit Eden Etkileri: 3 Olgu

Bağımlılık Dergisi, vol.16, no.2, pp.100-104, 2015 (Other Refereed National Journals)

Tespit Uygulamalarını Etkileyen Değişkenler: Bir Ruh Sağlığı Hastanesi Örneği

Yeni Symposium, vol.53, no.4, pp.16-21, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

Bilateral pedal edema associated with olanzapine treatment: A case report

The Journal of Neurobehavioral Sciences, vol.2, no.1, pp.42, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Erişkinde Asperger Sendromu ve Bipolar Bozukluk Birlikteliği: Bir Olgu Sunumu

Yeni Symposium, vol.53, no.1, pp.16-19, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

Şizofrenide genital self mutilasyon: Bir olgu

KLINIK PSIKIYATRI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF CLINICAL PSYCHIATRY, vol.17, pp.134-137, 2014 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Travmaya Kişilerarası İlişkiler Psikoterapisi İle Yaklaşım

1. Kişilerarası İlişkiler Psikoterapisi Sempozyumu, Turkey, 16 March 2018

Refugees Welcome: Working with Refugees and Asylum Seekers in Turkey

IX. Türk Alman Psikiyatri (DTGPP) Kongresi, 14 - 17 September 2016

Serebellar ataksi ve atipik psikoz birlikteliği: bir olgu sunumu

Türkiye Psikiyatri Derneği 20. Yıllık Toplantısı ve Klinik Eğitim Sempozyumu, Turkey, 4 - 07 May 2016

Şizofreni Portreleri: Yazılı Basının Güncel Bir Analizi

Türkiye Psikiyatri Derneği 20. Yıllık Toplantısı ve Klinik Eğitim Sempozyumu, Turkey, 4 - 07 May 2016

Huntington Hastalığı’na eşlik eden psikotik bulgular: bir olgu sunumu

Türkiye Psikiyatri Derneği 20. Yıllık Toplantısı ve Klinik Eğitim Sempozyumu, Turkey, 4 - 07 May 2016

Sinema Filmlerinde İntihar ve Yansımaları

Türkiye Psikiyatri Derneği 20. Yıllık Toplantısı ve Klinik Eğitim Sempozyumu, Turkey, 4 - 07 May 2016

Ya Biz? Ruh Sağlığı Çalışanlarında Damgalayıcı Tutumlar

51. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Turkey, 25 - 29 November 2015

Sinema filmlerinde ruhsal hastalıklara yönelik tutum ve damgalama

Türkiye Psikiyatri Derneği 19. Yıllık Toplantısı ve Klinik Eğitim Sempozyumu, Turkey, 6 - 09 May 2015

İntihar girişimi sonucunda gelişen Brown-Sequard Sendromu: bir olgu sunumu

Türkiye Psikiyatri Derneği 19. Yıllık Toplantısı ve Klinik Eğitim Sempozyumu, Turkey, 6 - 09 May 2015

Sigara savaşçısı: Medyatik bir sanrılı bozukluk olgusu

Türkiye Psikiyatri Derneği 19. Yıllık Toplantısı ve Klinik Eğitim Sempozyumu, Turkey, 6 - 09 May 2015

Aşkın Evrimi: Bağlanmak ve Yitirmek

46. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Turkey, 5 - 09 October 2010

Immigration and cinema: Changing Meanings

VII. Türk Alman Psikiyatri (DTGPP) Kongresi, 21 - 25 September 2010

Dört olgu nedeniyle sınav kaygısında hipnoterapi

Türkiye Psikiyatri Derneği 11. Yıllık Toplantı- Bahar sempozyumu ve Avrupa’xxda Psikiyatri Uydu Sempozyumu, Turkey, 25 - 28 April 2007