İntihar girişimi sonucunda gelişen Brown-Sequard Sendromu: bir olgu sunumu


Kınalı I., ÖZER ÇERİ Ü. , Özben S., Özen Ş.

Türkiye Psikiyatri Derneği 19. Yıllık Toplantısı ve Klinik Eğitim Sempozyumu, Turkey, 6 - 09 May 2015

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey