Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Long COVID and Its Psychiatric Aspects

JOURNAL OF THE ACADEMY OF CONSULTATION-LIAISON PSYCHIATRY, vol.62, no.4, pp.480-481, 2021 (SCI-Expanded) identifier identifier identifier

Dandy-Walker Malformation Presenting with Affective Symptoms

NOROPSIKIYATRI ARSIVI-ARCHIVES OF NEUROPSYCHIATRY, vol.54, no.3, pp.277-281, 2017 (SCI-Expanded) Creative Commons License identifier identifier identifier

Traumatic grief presented with self-injury and suicide attempt: a case report

ANADOLU PSIKIYATRI DERGISI-ANATOLIAN JOURNAL OF PSYCHIATRY, vol.15, 2014 (SCI-Expanded) Sustainable Development identifier identifier

Paroxetine may cause increase in carcinoebmryonic antigen (CEA)

EUROPEAN JOURNAL OF CLINICAL PHARMACOLOGY, vol.65, no.12, pp.1271, 2009 (SCI-Expanded) Creative Commons License identifier identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Covid-19-related anxiety levels in physicians: a preliminary study

DUSUNEN ADAM-JOURNAL OF PSYCHIATRY AND NEUROLOGICAL SCIENCES, vol.33, no.4, pp.366-375, 2020 (ESCI) Creative Commons License identifier identifier

Psychiatric comorbidities in cases with Duchenne muscular dystrophy: a case series

DUSUNEN ADAM-JOURNAL OF PSYCHIATRY AND NEUROLOGICAL SCIENCES, vol.32, no.4, pp.359-364, 2019 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License identifier identifier

Bipolar Bozukluk ve Şiddet Davranışı ile Başvuran Bir Tuberoskleroz Olgusunda Lityum Tedavisi

Acibadem Universitesi Saglik Bilimleri Dergisi, vol.9, no.2, pp.195-199, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Gamma-hydroxybutyrate (GHB): an Emerging Substance of Abuse

DUSUNEN ADAM-JOURNAL OF PSYCHIATRY AND NEUROLOGICAL SCIENCES, vol.30, no.1, pp.73-74, 2017 (Peer-Reviewed Journal) identifier identifier

Capgras Syndrome After Use of Synthetic Cannabinoids: an Adolescent Case

Dusunen Adam-Journal of Psychiatry and Neurological Sciences, vol.29, no.4, pp.374-378, 2016 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development identifier identifier

Akut ve Geçici Psikotik Bozukluk İzleminde Tanı Stabilitesi: Bir Ön Çalışma

KLINIK PSIKIYATRI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF CLINICAL PSYCHIATRY, vol.19, no.2, pp.73-77, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

“Sıla Özlemi” Yasın Bir Biçimi Midir? Bir Olgunun Düşündürdükleri

Journal of Mood Disorders, vol.6, no.4, pp.259-260, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Complicated Grief and Its Treatment

DUSUNEN ADAM-JOURNAL OF PSYCHIATRY AND NEUROLOGICAL SCIENCES, vol.28, no.3, pp.281-282, 2015 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Sentetik Kannabinoidlerin Yaşamı Tehdit Eden Etkileri: 3 Olgu

Bağımlılık Dergisi, vol.16, no.2, pp.100-104, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Bilateral pedal edema associated with olanzapine treatment: A case report

The Journal of Neurobehavioral Sciences, vol.2, no.1, pp.42, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Factitious disorder in adolescence

TURK PEDIATRI ARSIVI-TURKISH ARCHIVES OF PEDIATRICS, vol.49, no.3, pp.272-273, 2014 (ESCI) identifier identifier identifier

Şizofrenide genital self mutilasyon: Bir olgu

KLINIK PSIKIYATRI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF CLINICAL PSYCHIATRY, vol.17, pp.134-137, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Travmaya Kişilerarası İlişkiler Psikoterapisi İle Yaklaşım

1. Kişilerarası İlişkiler Psikoterapisi Sempozyumu, Turkey, 16 March 2018

Refugees Welcome: Working with Refugees and Asylum Seekers in Turkey

IX. Türk Alman Psikiyatri (DTGPP) Kongresi, 14 - 17 September 2016 Sustainable Development

Huntington Hastalığı’na eşlik eden psikotik bulgular: bir olgu sunumu

Türkiye Psikiyatri Derneği 20. Yıllık Toplantısı ve Klinik Eğitim Sempozyumu, Turkey, 4 - 07 May 2016

Şizofreni Portreleri: Yazılı Basının Güncel Bir Analizi

Türkiye Psikiyatri Derneği 20. Yıllık Toplantısı ve Klinik Eğitim Sempozyumu, Turkey, 4 - 07 May 2016

Serebellar ataksi ve atipik psikoz birlikteliği: bir olgu sunumu

Türkiye Psikiyatri Derneği 20. Yıllık Toplantısı ve Klinik Eğitim Sempozyumu, Turkey, 4 - 07 May 2016

Sinema Filmlerinde İntihar ve Yansımaları

Türkiye Psikiyatri Derneği 20. Yıllık Toplantısı ve Klinik Eğitim Sempozyumu, Turkey, 4 - 07 May 2016 Sustainable Development

Ya Biz? Ruh Sağlığı Çalışanlarında Damgalayıcı Tutumlar

51. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Turkey, 25 - 29 November 2015

Sinema filmlerinde ruhsal hastalıklara yönelik tutum ve damgalama

Türkiye Psikiyatri Derneği 19. Yıllık Toplantısı ve Klinik Eğitim Sempozyumu, Turkey, 6 - 09 May 2015

İntihar girişimi sonucunda gelişen Brown-Sequard Sendromu: bir olgu sunumu

Türkiye Psikiyatri Derneği 19. Yıllık Toplantısı ve Klinik Eğitim Sempozyumu, Turkey, 6 - 09 May 2015 Sustainable Development

Sigara savaşçısı: Medyatik bir sanrılı bozukluk olgusu

Türkiye Psikiyatri Derneği 19. Yıllık Toplantısı ve Klinik Eğitim Sempozyumu, Turkey, 6 - 09 May 2015

Sentetik Kannabinoidlerin Yaşamı Tehdit Eden Etkileri: Üç Olgu

Türkiye Psikiyatri Derneği 19. Yıllık Toplantısı ve Klinik Eğitim Sempozyumu, Aydın, Turkey, 06 May 2015

Aşkın Evrimi: Bağlanmak ve Yitirmek

46. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Turkey, 5 - 09 October 2010

Immigration and cinema: Changing Meanings

VII. Türk Alman Psikiyatri (DTGPP) Kongresi, 21 - 25 September 2010

Dört olgu nedeniyle sınav kaygısında hipnoterapi

Türkiye Psikiyatri Derneği 11. Yıllık Toplantı- Bahar sempozyumu ve Avrupa’xxda Psikiyatri Uydu Sempozyumu, Turkey, 25 - 28 April 2007