Araştırma Alanları

  • Biyoenformatik

  • Bilgisayar Bilimleri

  • İstatistik

  • İstatistik Analiz ve Uygulamaları